Boeren planten al 10 jaar bij boeren

Het initiatief ‘Boeren planten bij boeren’ is 10 jaar actief.
Het initiatief ‘Boeren planten bij boeren’ is 10 jaar actief. - Foto: IV

46,1 % van de Limburgse ruimte heeft een agrarische bestemming ingevuld door velden, weilanden, plantages,… en de land- en tuinbouwbedrijven zelf.

Om de beeldkwaliteit van de mooie open ruimte en het Limburgse platteland te behouden en zelfs nog te verbeteren, voert de provincie Limburg een zeer actief beleid. “De provinciale dienst landbouw & platteland heeft een sterke expertise inzake landschappelijke integratie en maakt landschapsintegratieplannen die qua uitvoering en onderhoud voor de landbouwer haalbaar zijn,” stelt gedeputeerde van Landbouw en Platteland Inge Moors (CD&V) . “Samen met het ‘Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling (LiSRO)’ en ‘Werkers’ geven we ondersteuning aan de uitvoering.

Jaarlijks worden er 20.000 boompjes aangeplant. Alles samengeteld hebben we de voorbije 10 jaar: 45 km aan hagen, 25 km aan houtkanten en 2.500 hoogstammige bomen rondom de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven geplant. Die aanplanting vormt een groene buffer naar de omgeving en is ook een meerwaarde voor de biodiversiteit en de klimaatuitdaging.”

Boeren zijn de mooimakers van ons platteland

De pandemie heeft de waardering voor het platteland doen toegenomen. Niet alleen om er te wonen, ook om er te vertoeven, wandelen, te fietsen of voor een dichtbijvakantie. Naast wonen en creëren is het platteland ook dé werk- en bedrijfsruimte voor de land- en tuinbouw.“ Wij zijn ervan overtuigd dat de vele functies van het platteland een harmonieus geheel zijn. Maar daar moeten we wel wat voor doen”, klinkt het bij gedeputeerde Inge Moors.

“Boerderijen, stallen en loodsen met een degelijke landschapsintegratie, vormen een beter geheel met de omgeving, worden als minder storend ervaren en dragen bij aan een positieve beeldvorming van de sector. Daarom sensibiliseren we al ruim 30 jaar onze landbouwbedrijven om te investeren in de groene inkleding van hun bedrijf. De Limburgse land- en tuinbouwers zorgen hierdoor niet alleen voor onze uitgestrekte open ruimte, ze zijn ook de makers van het Limburgse platteland.”

Volledige service van groenplan tot aanplanting

Om de landbouwer hierin te ondersteunen, biedt de Provincie Limburg gespecialiseerd advies en wordt er een landschapsintegratieplan opgemaakt. Daarin wordt steeds gezocht naar een compromis tussen de bedrijfsrealiteit, de haalbaarheid van de uitvoering en het onderhoud achteraf. De service is uitgegroeid tot een succesvolle dienstverlening. Jaarlijks worden er ruim 100 groenplannen opgemaakt. Deze groenplannen zijn vaak één van de voorwaarden om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

Om ervoor te zorgen dat de groenplannen effectief worden uitgevoerd, is de provincie Limburg tien jaar geleden gestart met de actie ‘Boeren planten bij Boeren’.

Door een unieke samenwerking tussen de provincie Limburg en het ‘Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LiSRO)’ en ‘Werkers’ worden de land- en tuinbouwers volledig ontzorgd in de realisatie van hun groenplan.

Gedeputeerde Inge Moors: “In overleg maken we het groenplan op, zorgen voor een collectieve aankoop van plantgoed en worden collega-landbouwers ingeschakeld voor de aanplanting. Een service van begin tot einde. Bovendien neemt de provincie nog eens de helft van de kosten met een maximum van 2.500 euro ten laste. Gemiddeld besteden we 60.000 euro per jaar om erven te beplanten met inheems plantgoed. Daarmee kunnen we ongeveer 30 landbouwbedrijven bedienen.”

Klimaatgroen

De boompjes die per bedrijf worden aangeplant, zijn ook voor het klimaat een opsteker. Het aanplanten van meer groen in de nabijheid van de stallen doet de concentratie aan fijn stof dalen. Beplantingen fungeren als een natuurlijke filter en loofbomen zuiveren schadelijke gassen. Op jaarbasis zou het beplantingsproject zo’n 60 ton aan CO² kunnen omzetten. Het landschappelijke groen van ‘Boeren planten bij Boeren’ zorgt dus niet enkel voor een betere beeldkwaliteit maar helpt ons ook in de strijd tegen de klimaatverandering. Daarnaast zorgt het voor meer biodiversiteit die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks onze welvaart en ons welzijn ten goede komt. De aanplantingen vertegenwoordigen op die manier jaarlijks een maatschappelijke waarde van om en bij de 1,2 miljoen euro.

“Met dit origineel en grootschalig aanplantingproject waakt de provincie Limburg over de kernkwaliteiten van het Limburgse platteland en zijn de 231 land- en tuinbouwbedrijven die al in een groen jasje zijn gestoken, een voorbeeld voor Vlaanderen. De goede resultaten zijn een motivatie om dit project de komende jaren verder te zetten”, besluit gedeputeerde Inge Moors.

Meest recent

Meest recent