65 bedrijven en organisaties ondertekenen EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelen en marketingpraktijken

AB Inbev is een van de bedrijven die de EU-gedragscode heeft ondertekend.
AB Inbev is een van de bedrijven die de EU-gedragscode heeft ondertekend. - Foto: Belga

Deze gedragscode vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van Europa om gezonde en duurzame voedingsopties beter beschikbaar en betaalbaar te maken en zo de totale ecologische voetafdruk te verkleinen. De gedragscode is ontwikkeld met verenigingen en bedrijven in de EU, zoals internationale organisaties, ngo’s, vakbonden en ondernemersorganisaties, in samenwerking met de diensten van de Europese commissie.

Bijdrage aan duurzame transitie versnellen

Organisaties en bedrijven in de levensmiddelensector die de gedragscode ondertekenen, verbinden zich ertoe hun bijdrage aan de duurzame transitie te versnellen. Zij onderschrijven met hun toezeggingen de doelstellingen van de gedragscode en moedigen soortgelijke bedrijven aan om ook deel te nemen.

Deze gedragscode is het begin van een dynamisch proces. Bij het beheer van de gedragscode wordt voorzien in instrumenten voor samenwerking tussen alle betrokkenen om meer en nieuwe ambitieuze verbintenissen en partnerschappen tot stand te brengen, en interactie en uitwisseling te stimuleren.

Presentatie van gedragscode op internationale VN-top over voedselsystemen

De Europese commissie wil deze gedragscode presenteren tijdens de top over voedselsystemen van de Verenigde Naties later dit jaar.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent