Startpagina Actueel

Subsidies lokale schapenrassen: hoog bovenaan staat het Vlaams schaap

Voor het behoud van lokale schapenrassen voorziet Vlaanderen subsidies, gekoppeld aan een verbintenis. In aantal verbintenissen en aantallen steekt het Vlaams schaap er bovenuit. Dit jaar zijn er 40 lopende verbintenissen voor het behoud van lokale schapenrassen, blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw & Visserij.

Leestijd : 3 min

In totaal selecteerde het Departement Landbouw & Visserij 9 schapenrassen (Ardense voskop, Belgisch melkschaap, Entre-Sambre-et-Meuse schaap, Houtlandschaap, Kempens schaap, Lakens schaap, Mergellandschaap, Vlaams kuddeschaap en Vlaams schaap), die in aanmerking komen voor een subsidie, gekoppeld aan een verbintenis.

Genetische diversiteit

Volgens het Departement Landbouw & Visserij is zo’n subsidie aangewezen omdat bepaalde lokale schapenrassen met uitsterven zijn bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. “Het behoud van genetische diversiteit van traditionele schapenrassen is nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland”, stelt het departement.

3300-LOKALE SCHAPEN

Bovendien is zo’n levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning kan de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale schapenrassen worden gestimuleerd. De subsidie wordt toegekend in het kader van een 5-jarige verbintenis.

Over dat aantal verbintenissen en aantallen vroeg Arnout Coel, Vlaams parlementslid voor N-VA, in een schriftelijke vraag meer gegevens op bij Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

25 euro per schaap

De landbouwer moet een verbintenisaanvraag indienen en verbindt zich ertoe om gedurende de 5 opeenvolgende jaren minstens het aantal subsidiale schapen dat is vastgelegd in het verbintenisaantal te houden.

“Dat verbitenisaantal kan worden aangevraagd voor minimaal 20 en maximaal 500 subsidiale dieren van een of meerdere van de lokale schapenrassen.” De subsidie die wordt toegekend in het kader van zo’n 5-jarige verbintenis, bedraagt jaarlijks 25 euro per schaap.

Omdat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid eind 2020 en een nieuw GLB pas in 2023 ingaat, wordt voor 2021 en 2022 in overgangsmaatregelen voorzien. “Eind 2020 liepen er 3 verbintenissen voor het behoud van lokale schapenrassen af. 2 van die verbintenissen werden verlegd. Ook in 2022 zullen er geen nieuwe verbintenissen kunnen worden afgesloten. Op dezelfde wijze als in 2021 zullen aflopende verbintenissen wel met 1 jaar kunnen worden verlengd”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. In 2023 start dus het nieuwe GLB. “Er wordt bekeken of de maatregel onder het GLB wordt verdergezet, of dat alternatieve ondersteuningsmogelijkheden zijn aangewezen.”

Verbintenis en aantal

Wat het aantal lopende verbintenissen en aantallen per lokaal schapenras in 2021 betreft -gesubsidieerd dus - steekt het Vlaams schaap er bovenuit met 10 verbintenissen (ruim de helft uit West-Vlaanderen) en 947 dieren. In aantallen volgen het Vlaams kuddeschaap en het Kempens schaap. Wat aantallen verbintenissen betreft wordt het Vlaams schaap gevolgd door het Houtlandschaap en de Ardense voskop.

Het subsidiebedrag per ras werd voor 2020 nog niet uitbetaald. De meeste recente cijfers dateren van 2019. De top-3 van het uitbetaald subsidiebedrat voor 2019 (tussen haakjes het bedrag voor 2015): 1. Vlaams schaap 18.483 euro (5.438), 2. Vlaams kuddeschaap 11.075 euro (9.025) en 3. Houtlandschaap 6.989 (3.923).

Wat de evolutie van het aantal dieren per ras ingeschreven in het stamboek van het respectievelijke ras betreft, de top-3 met de cijfers van 2020 (tussen haakjes 2011): 1. Kempens schaap 4.932 dieren (961), 2. Vlaams schaap 2.113 dieren (880) en 3. Vlaams kuddeschaap 2.048 (933).

Kritisch bedreigd

Volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits kan een positieve invloed worden vastgesteld voor het Kempens schaap, het Vlaams kuddeschaap en het Vlaams schaap. “De aantallen van geregistreerde dieren van de andere rassen zijn ofwel gedaald of bleven relatief stabiel.”

Volgens de classificatie van FAO zijn de volgende rassen kwetsbaar: Kempens schaap, bedreigd: Houtlandschaap, Lakense schaap, Mergellandschaap, Vlaams kuddeschaap en Vlaams schaap. Het Belgisch melkschaap en het Entre-Sambre-et-Meuseschaap zijn zelfs ‘kritisch’ bedreigd.

Een gevolg van de lage aantallen dieren van een ras is de grote invloed van een beperkt aantal grote kuddes op het totaal aantal. “Als zo’n fokker omschakelt naar een ander ras, is de impact onmiddellijk heel groot”, geeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits nog mee.

Subsidie onvoldoende

De subsidie blijkt in het verleden niet altijd voldoende geweest om dat te voorkomen. “De oefening om de maatregel aan te passen en/of uit te breiden, al dan niet in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, wordt dus ook uitgevoerd.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Ecologische waterkwaliteit gaat er op vooruit

Akkerbouw De waterkwaliteit in Vlaanderen gaat er op vooruit. Het aantal waterlopen met een slechte of ontoereikende toestand neemt af in vergelijking met 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van VMM en INBO die Statistiek Vlaanderen bekend maakte.
Meer artikelen bekijken