Startpagina Actueel

SALV ‘apprecieert’ dat Vlaanderen bio-controles op hoger niveau vastlegt dan Europa

Vlaanderen legt voor de biologische productie en etikettering de vereiste controles op een hoger niveau vast dan Europa. Dat is volgens de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, goed nieuws. Vlaanderen komt hiermee tegemoet aan enkele vragen uit de biosector.

Leestijd : 2 min

Op 25 juni 2021 ontving de SALV uw adviesvraag omtrent het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Met ingang van 1 januari 2022 zal immers de nieuwe ‘bio-verordening’ en de gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen ervan in werking treden.

Het besluit van de Vlaamse Regering behelst de gehele keten van biologische producten, gaande van de primaire producent over de verwerking tot de distributie. Het besluit van de Vlaamse regering stipuleert productievoorschriften en regels inzake etikettering van biologische producten, legt verplichtingen vast waaraan exploitanten (en groepen van exploitanten) moeten voldoen, bepaalt de bevoegde autoriteit en kent specifieke delegaties toe aan de minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, en aan het Departement Landbouw en Visserij.

De SALV stelt vast dat de Vlaamse Regering met het voorliggende ontwerp van besluit tegemoet komt aan de uitvoering van het Europese rechtskader inzake biologische productie en etikettering van biologische producten.

De raad apprecieert dat op voorspraak van de biosector het aantal vereiste controles op een hoger niveau wordt vastgelegd dan wat Europees is voorgeschreven. Hiermee wordt volgens de SALV tegemoetgekomen aan de vraag van de biosector om enerzijds de positie te waarborgen van de producent, verwerker en distributeur van biologische producten en anderzijds het vertrouwen van de consument in biologische producten te verzekeren.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Beëindigen van een vruchtgebruikerspacht

Recht Na de dood van mijn vader heb ik een perceel landbouwgrond geërfd. Mijn moeder erfde toen het vruchtgebruik en ik erfde de naakte eigendom. Omdat de landbouwuitbating van mijn vader beëindigd werd na zijn overlijden, heeft mijn moeder het desbetreffende perceel in pacht gegeven aan een landbouwer. Eind 2020 is mijn moeder op haar beurt ook overleden en ben ik de enige eigenaar geworden. Wanneer en hoe kan ik een einde maken aan deze pachtovereenkomst die door de vruchtgebruiker is afgesloten?
Meer artikelen bekijken