SALV ‘apprecieert’ dat Vlaanderen bio-controles op hoger niveau vastlegt dan Europa

Vlaanderen komt tegemoet aan de vraag van de biosector om enerzijds de positie te waarborgen van de producent, verwerker en distributeur van biologische producten en anderzijds het vertrouwen van de consument in biologische producten te verzekeren.
Vlaanderen komt tegemoet aan de vraag van de biosector om enerzijds de positie te waarborgen van de producent, verwerker en distributeur van biologische producten en anderzijds het vertrouwen van de consument in biologische producten te verzekeren. - Foto: LV

Op 25 juni 2021 ontving de SALV uw adviesvraag omtrent het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Met ingang van 1 januari 2022 zal immers de nieuwe ‘bio-verordening’ en de gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen ervan in werking treden.

Het besluit van de Vlaamse Regering behelst de gehele keten van biologische producten, gaande van de primaire producent over de verwerking tot de distributie. Het besluit van de Vlaamse regering stipuleert productievoorschriften en regels inzake etikettering van biologische producten, legt verplichtingen vast waaraan exploitanten (en groepen van exploitanten) moeten voldoen, bepaalt de bevoegde autoriteit en kent specifieke delegaties toe aan de minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, en aan het Departement Landbouw en Visserij.

De SALV stelt vast dat de Vlaamse Regering met het voorliggende ontwerp van besluit tegemoet komt aan de uitvoering van het Europese rechtskader inzake biologische productie en etikettering van biologische producten.

De raad apprecieert dat op voorspraak van de biosector het aantal vereiste controles op een hoger niveau wordt vastgelegd dan wat Europees is voorgeschreven. Hiermee wordt volgens de SALV tegemoetgekomen aan de vraag van de biosector om enerzijds de positie te waarborgen van de producent, verwerker en distributeur van biologische producten en anderzijds het vertrouwen van de consument in biologische producten te verzekeren.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent