2 miljoen euro voor project dat inzet op combinatie van teeltkeuze en technologie voor klimaatrobuuste land- en tuinbouw

De droogteproblematiek die zich de voorbije jaren heeft voorgedaan in Vlaanderen noopt ook tot wijzigingen in het telen van landbouwproducten.
De droogteproblematiek die zich de voorbije jaren heeft voorgedaan in Vlaanderen noopt ook tot wijzigingen in het telen van landbouwproducten. - Foto: LBL

De droogteproblematiek die zich de voorbije jaren heeft voorgedaan in Vlaanderen noopt ook tot wijzigingen in het telen van landbouwproducten. Het project dat nu wordt gesubsidieerd zet extra in op onderzoek en innovatie aangaande productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten en is gericht op innovatie-gedreven water efficiëntie in de land- en tuinbouw enerzijds en op een aanpassing van de teeltkeuze en/of teeltplan van de landbouwers anderzijds. Het zet ook in op de Blue Deal-doelstelling ‘de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige manier aanpakken’.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent