Vlaanderen kent ILVO 2 miljoen subsidie toe voor project om landbouw klimaatrobuuster te maken

ILVO voert onderzoek op heel wat teelten.
ILVO voert onderzoek op heel wat teelten. - Foto: LBL

Het project heeft als doel de Vlaamse landbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting. Binnen het project wordt geïnvesteerd in bijkomende gespecialiseerde infrastructuur die moet toelaten om knowhow in Vlaanderen te versterken rond plantenveredeling met focus op droogtetolerantie en zoutstresstolerantie van bestaande of innovatieve gewassen en cultivars enerzijds en het modelleren van de impact van droogte op gewasopbrengsten anderzijds.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent