Startpagina Bieten

Sterke evolutie van cercospora

De ziektedruk in suikerbieten en cichorei neemt toe. Heel wat suikerbietvelden zijn intussen gespoten tegen cercospora. Doe dit enkel als de drempel werd bereikt.

Leestijd : 2 min

Door de toenemende ziektedruk van cercospora zijn heel wat velden gespoten. Het blijft belangrijk om pas te spuiten wanneer de drempel voor cercospora bereikt is. Tot 20 augustus is dit 5% aangetaste bladeren.

Deze week werden 87 velden geobserveerd waarvan 53 velden de drempel voor cercospora bereikt hebben. In 5 velden werd de drempel voor ramularia bereikt en in 2 velden de drempel voor roest. De drempel voor witziekte werd deze week in geen enkel veld bereikt. Je kunt de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Op de website van KBIVB kun je op de kaart de waarnemingen van de bladziekten goed volgen. Hier de kaart van 11 augustus met roos = 1x spuitdrempel cercospora
Op de website van KBIVB kun je op de kaart de waarnemingen van de bladziekten goed volgen. Hier de kaart van 11 augustus met roos = 1x spuitdrempel cercospora

Het KBIVB raadt aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 100 bladeren, verspreid genomen over het perceel, aandachtig te bekijken en een behandeling uit te voeren zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is.

Wil je meer leren over bladziekten bij suikerbieten? Dan kun je hierover op 19 of 20 augustus een opleiding volgen. Meer info in de agenda.

Wees alert voor bladziekten in cichorei

De schimmelziekte alternaria in cichorei duikt sneller op dan in andere jaren. In andere jaren is witziekte de eerst bladschimmelziekte die in cichorei wordt waargenomen maar dit jaar is er nog geen witziekte in cichorei waargenomen. Alternaria werd echter in 10 van de 12 waargenomen velden gesignaleerd. Ook roest werd teruggevonden maar dit in mindere mate (3 van de 12 velden).

Wanneer er een hoge druk van alternaria in het veld wordt waargenomen is een bespuiting aan te raden. Je kunt de evolutie van witziekte, alternaria en roest via deze link volgen.

Het Bieteninstituut waarschuwt tevens voor schieters in cichorei. Door de koude temperaturen in het voorjaar worden deze in veel percelen waargenomen. Wanneer ze niet tijdig worden verwijderd zullen er veel wilde cichoreiplanten in de volgteelten voor problemen zorgen. Het is daarom van cruciaal belang deze tijdig (voor zaadvorming) te verwijderen.

KBIVB/AV

Lees ook in Bieten

KBIVB voert enquête Cercospora uit

Bieten Dit jaar is erg gunstig geweest voor de ontwikkeling van Cercospora. Het KBIVB voert daarom nu een enquête uit, zodat de ondersteuning en het advies geoptimaliseerd kan worden.
Meer artikelen bekijken