Nederlandse zuivelsector ZuivelNL formuleert klacht tegen Dier&Recht

Ook melkveehouders in Nederland zorgen goed voor hun koeien en kalveren, ze vormen het voornaamste kapitaal van de melkveehouder.
Ook melkveehouders in Nederland zorgen goed voor hun koeien en kalveren, ze vormen het voornaamste kapitaal van de melkveehouder. - Foto: Pixabay

Volgens ZuivelNL suggereert Dier&Recht dat zuivel ongezond zou zijn en wordt de indruk gewekt dat melkveehouders hun dieren zouden mishandelen. “De Nederlandse consument wordt misleid”, stelt Hubert Andela, directeur van ZuivelNL. De klacht van ZuivelNL gaat punt voor punt in op de belangrijkste onderdelen van de campagneposters die de consument op het verkeerde been zetten.

Melkveehouders zorgen goed voor hun koeien en kalveren, want gezonde dieren zijn immers het kapitaal van de melkveehouder. Een gezonde koe geeft melk, zuivelondernemingen verwerken die tot waardevolle voedingsmiddelen. Zuivel past ook goed in het dieet van elke mens.

ZuivelNL vraagt de Reclame Code Commissie in Nederland om de klacht in een spoedprocedure te behandelen.

LV-ZuivelNL

Meest recent

Meest recent