Hoger beroep van Milcobel afgewezen

De rechter oordeelde dat er wel urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood.
De rechter oordeelde dat er wel urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood. - Foto: JCB

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde velde op 20 juli 2021 een beslissing in het kortgeding dat enkele coöperanten van Milcobel tegen de zuivelcoöperatie hadden aangespannen.

Milcobel tekende hiertegen hoger beroep aan. Het Hof van Beroep te Gent heeft dit echter afgewezen, zo meldt de grootste zuivelverwerker van ons land. De rechter oordeelde dat er wél urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood.

De rechter gaf echter aan dat de Raad van Bestuur van Milcobel wettelijk gezien wel de bevoegdheid heeft om uittredingen te weigeren in geval de financiële zekerheid van Milcobel in gevaar komt.

Hiermee is de kortgedingprocedure afgelopen. Een procedure ten gronde is lopende (opgestart door de 14 leden) om een definitieve uitspraak voor de gewone rechtbank te bekomen.

AV

Meest recent

Meest recent