Project KALfit: brochure in de maak voor efficiënte opfokvan gezonde kalveren

Op een rundveebedrijf is de opfok van kalveren ontzettend belangrijk.
Op een rundveebedrijf is de opfok van kalveren ontzettend belangrijk. - Foto: LV

Het project ‘Kalvergezondheid optimaliseren door systematisch aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen’, afgekort KALFIT, van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Inagro, Hooibeekhoeve en DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) heeft als doelstelling om goede praktijken en concrete acties voor het kalvermanagement in de melkveehouderij te verbeteren.

Opfok van kalveren

“Zoals het project JongLeven onder meer heeft aangetoond zijn kalveren in de opfokperiode vaak kwetsbaar, wat een efficiënte opfok niet evident maakt”, stelt Joris Nachtergaele, Vlaams parlementslid voor N-VA. “Het project KALFIT wil daarom de gezondheid van kalveren verbeteren door een preventieve aanpak in de jongvee-opfok op Vlaamse melkveebedrijven uit te werken.”

Daarbij werden 3 doelstellingen geformuleerd: minder ziekte en sterfte, een lager geneesmiddelengebruik en een betere groei. Deze verbeterde kalveropfok zal de rendabiliteit en het dierenwelzijn van melkveebedrijven kunnen optimaliseren. De onderzoekers focussen daarom op de werkthema’s waterkwaliteit, kalverhuisvesting, stress bij ingrepen en weerstandsopbouw. 10 melkveebedrijven worden daarbij begeleid om deze projectdoelen te realiseren.

Goede praktijken

Het onderzoeksproject KALFIT zou uiteindelijk moeten leiden tot goede praktijken en concrete verbeteracties aan de hand van informatie over technische hulpmiddelen in verband met kalvermanagement, zoals pasteurisators, melktaxi’s en biestmeters. Kennis over de impact van het management op de kalvergezondheid is bij ons in Vlaanderen al in ruime mate aanwezig bij de verschillende kennisinstellingen.

In dit project wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een brochure die een overzicht biedt van alle aandachtspunten voor een efficiënte opfok van gezonde kalveren. “De brochure behandelt uiteenlopende en relevante thema’s en geeft concrete informatie, protocollen en handige tips waar een veehouder direct mee aan de slag kan”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Om de beschikbare kennis en bijhorende protocollen nog beter tot bij de veehouder te brengen, worden ook verschillende infografieken ontwikkeld (biestmanagement, diarree, luchtwegenproblemen, reinigen en ontsmetten). Er werd intussen ook een studieclub georganiseerd met de deelnemende melkveebedrijven. Daar werden verschillende struikelblokken in de kalveropfok besproken die tijdens de bedrijfsbezoeken werden gezien.

In de maanden september en oktober zullen ook nog 2 demobeurzen worden georganiseerd om veehouders te informeren over de momenteel op de markt beschikbare praktische materialen om de kalveropfok te optimaliseren. “De melkveehouders werden geselecteerd op basis van hun motivatie voor deelname aan het project en de problemen die ze ondervinden. Er waren meer kandidaten dan beschikbare plaatsen”, zegt minister Crevits.

De 10 bedrijven zijn gelegen in Handzame, Loenhout, Lommel, Lievegem, Kinrooi, Arendonk, Beverst, Tielt, Nieuwkerke en Nazareth, en dus mooi verspreid over heel Vlaanderen.

Vlaamse en Europese steun

“De andere geïnteresseerde melkveebedrijven, waarvoor geen ruimte was in dit project, werden doorverwezen voor opvolging binnen het VLAIO-traject JongLeven. In elk geval is het de ambitie van de partners van dit project om via de geplande communicatie en disseminatie van projectresultaten en via hun reguliere werking al deze en nog meer melkveehouders te bereiken.”

Vlaanderen kende aan dit project een subsidie toe van 100.000 euro, 50% Vlaamse en 50% Europese financiering.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent