Op 4 jaar tijd 215 ha landbouwgrond bebost

ANB koopt landbouwgrond op voor  bebossing.
ANB koopt landbouwgrond op voor bebossing. - Foto: LBL

Zo kunnen bevragingen worden uitgevoerd per ruimtelijke bestemming, gemeente en provincie. Uit die gegevens blijkt dat de voorbije 4 jaar het agentschap Natuur en Bos (ANB) in totaal 215,13 ha gronden met bestemming landbouw heeft bebost. Dit omvat zowel nieuw bos als compensatiebos (63,30 ha).

Over de periode 2016-2020 heeft VLM 1,7 ha bebost binnen herbevestigd agrarisch gebied (HAG), 2 ha in landschappelijk waardevol gebied buiten HAG en 8,3 ha in overige agrarische bestemmingen buiten HAG.

VLM bebost overeenkomstig de omzendbrieven en de eerdere beslissingen binnen de Vlaamse regering niet binnen herbevestigd agrarisch gebied. De bebossing die in 2020 wel binnen herbevestigd agrarisch gebied gebeurde, betreft een binnengebied van een klaverblad van een snelweg, dat om veiligheidsredenen niet geschikt is voor landbouwactiviteiten. Het ANB heeft tenslotte enkel cijfers van bebossing in agrarisch gebied door particulieren, indien er een subsidiedossier werd aangevraagd. Op basis van een aanplantsubsidie werd hier sinds 2015 3,376 ha aangeplant. Landbouworganisaties maken zich al langer zorgen over die bebossingen door het Agentschap Natuur en Bos.

LV

Meest recent

Meest recent