Wolven zorgen ook voor discussie in het parlement

De wolf is vaak inzet van debat in commissies of in de plenaire zitting in het Vlaams parlement.
De wolf is vaak inzet van debat in commissies of in de plenaire zitting in het Vlaams parlement. - Foto: Belga

In een recente commissie Leefmilieu hadden Vlaams parlementsleden Tinne Rombouts (CD&V) en Steven Coenegrachts (Open VLD) vragen over de wolvenaanval op een gezonde koe, de pony’s en over de beperkte plaatsingen van een wolfwerende omheining. Naar aanleiding van recente incidenten kwam het wolvenplatform bijeen en op 12 oktober komen ook de lokale burgemeesters samen om de situatie grondig te bekijken en mogelijk verdere maatregelen te nemen.

Verregaande polarisatie

“Ik heb de voorbije dagen een verregaande polarisatie gezien”, aldus Vlaams minister Zuhal Demir. “Dat is ongezien en daar houd ik niet van. Ik heb op het wolvenplatform geen enkel voorstel gehoord waarvan de wetenschappers zeggen dat het zal helpen. Op het wolvenplatform heeft Boerenbond bijvoorbeeld geen enkel voorstel gedaan. Ik zie nu inderdaad dat er een hetze tegen mijn figuur wordt opgezet. Maar ik ga daar niet op in. Ik houd niet van polarisatie”, zegt minister Zuhal Demir.

Schieten van een wolf

“Voor mij blijft dat wolvenprotocol een belangrijke leidraad”, zegt minister Zuhal Demir. “Er komt een evaluatie en aan de leden van het wolvenplatform werd gevraagd om de nodige input te geven.” Zowel de Europese als Vlaamse regels stellen duidelijk dat wolven beschermd zijn en die bescherming kan slechts onder heel strikte voorwaarden worden opgeheven. “Het wegvangen of zelfs schieten van een wolf, zoals door sommigen wordt gevraagd, is slechts een finale maatregel.”

Vlaanderen wil nog meer inzetten op bijvoorbeeld wolfbestendige omheiningen. “Je kan slechts drastische maatregelen nemen als alle andere preventieve maatregelen zijn uitgeput. Dat is nu niet het geval, als je vaststelt dat slechts 9% die wolfwerende omheiningen heeft gezet. Ik reken ook op de lokale burgemeesters om daar de nodige reclame voor te maken.” Voor Vlaams minister Zuhal Demir is het afschermen van dieren dan ook dé sleutelmaatregel.

95% aanvallen op schapen

Er komt alvast een nieuwe campagne waarbij veehouders beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor preventie en de subsidies en ondersteuning die worden voorzien.

Door de recente media-aandacht kwamen intussen meer dan 170 nieuwe aanvragen binnen voor een veilig wolvenraster. “Een aanval op runderen is altijd mogelijk, maar de kans is veel kleiner.” Onderzoek in Duitsland leert dat het daar in 95% van de schadegevallen gaat om schapen, ongeveer 4% om runderen en 1% om paarden/pony’s. “In eerste instanties werd voor de subsidieregeling gefocust op schapen, de nieuwe regeling richt zich ook op runderen en paarden.” Er komt ook een regeling voor niet-professionele veehouders.

Er is op dit moment slechts 1 aanval geweest waar tijdens de terreinvaststelling niet kon worden gedetecteerd op welke manier de wolf is binnengedrongen, terwijl er wél wolfwerende maatregelen waren genomen. “Een aanval binnen een wolfwerende omheining wordt grondig geanalyseerd en wordt ook nauwgezet verder opgevolgd. Er was daar ’s morgens 10 kilovolt elektriciteit. Dat is uitzonderlijk veel en ook niet gebruikelijk voor het afschermen van schapen. Wolven zullen bij elk contact met een dergelijke voltage meteen hun aanvalspogingen stoppen en niet het risico nemen om dit te overbruggen”, gaat Zuhal Demir verder.

Juiste toonzetting

Voor minister Demir is het belangrijk dat er een juiste toonzetting wordt gevonden. “Er werden bedreigingen aan medewerkers geuit. Er zijn organisaties die tot angst aanzetten, tot bedreigingen toe. Ik pik dat niet. Het is normaal dat problemen worden aangehaald en die moeten we samen bekijken. En ja, we moeten dat protocol evalueren. Pas als die preventieve maatregelen ook voldoende worden genomen en het protocol is geëvalueerd, wil ik gerust kijken naar andere bijkomende maatregelen. Maar met die 9% vandaag is dat nog niet aan de orde.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent