Burgemeester Oudsbergen kijkt uit naar wolvenoverleg

Burgemeester Marco Goossens steunt zijn dorpsgenoten.
Burgemeester Marco Goossens steunt zijn dorpsgenoten. - Foto: SN

De burgemeester van Oudsbergen, Marco Goossens, steunt de inwoners van zijn gemeente. Hij heeft thuis zelf paarden, schapen en geiten, en begrijpt dus de zorgen waarmee de inwoners zitten. Zelf omrasterde hij zijn geiten en schapen al ‘wolfproof’. Hij hoopt dat binnenkort ook met zijn paarden te kunnen doen.

Op het burgemeesteroverleg van 12 oktober zal burgemeester Goossens vragen om het wolvenprotocol drastisch te herzien: “In de eerste plaats is het geen debat voor of tegen de wolf. Het is een debat over het wolvenbeleid in een periode van probleemsituaties, waar we nu in verkeren.

Het ‘interventieprotocol probleemsituaties wolf’ stelt dat het niet uitgesloten is dat de wolf in bepaalde omstandigheden problematisch gedrag kan vertonen, waardoor bepaalde interventies verantwoord zijn, zeker als het gaat over het doden van vee”, zegt burgemeester Marco Goossens.

“Voor de toepassing van strengere maatregelen, bijvoorbeeld het verjagen van de wolf, botsen we vandaag op een paradox: het ANB en de minister stellen dat alle weides voor vee afrasteren, zeg maar het verkooien van het landschap aan 4000 volt, niet nodig is, maar tegelijk lezen we in het protocol wel dat een wolfwerende omheining wel een voorwaarde is (naast het meermaals doden of verwonden van vee) om te komen tot strengere maatregelen zoals bijvoorbeeld het negatief conditioneren van de wolf door verjaging.

Zo zijn er momenteel meerdere tegenstrijdigheden in het protocol, waardoor wij vragen om het protocol grondig te herzien. De omstandigheden zijn zeer hard veranderd ten opzichte van 2018. Wij hebben met ons gemeentebestuur alvast besproken wat we graag veranderd zouden zien en die punten hebben we opgelijst voor het overleg op 12 oktober.”

Wat wil Oudsbergen?

• Een grondige evaluatie van het protocol waarbij men durft spreken over verjagen;

• Bekijken of het mogelijk is om het wolvengebied zelf te omrasteren;

• Het zenderen/monitoren van de wolf en informatie te delen als dat al gebeurt;

• Alle kosten bij alle veehouders maximaal vergoeden;

• Subsidiemogelijkheden opstellen waarbij geen doelgroepen uit de boot vallen;

• Duidelijke richtlijnen uitschrijven over hoe een paarden- en runderenweide correct wolfwerend afgerasterd kunnen worden;

• Subsidies mogelijk maken voor percelen die in pacht of verhuur zijn;

• Subsidies tijdelijk uitbetalen met terugwerkende kracht;

• Geen onderscheid maken in ondersteuning binnen hetzelfde risicogebied of schutkring;

• Versterking van het Wolf Fencing Team;

• Een meer verregaande ondersteuning in de administratieve afhandeling;

• Sneller afhandelen van subsidie- en schadedossiers;

• Het actualiseren van het overzicht van schadegevallen na ieder (mogelijk) schadegeval;

• Het beschikbaar zijn met adres van het overzicht schadegevallen;

• Ondersteuning voor gemeentebesturen in de organisatie van bijkomende infosessies.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent