Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders bevraagt landbouwers en ketenpartners

De VPOV houdt bij landbouwers en ketenpartners een online bevraging over de actuele crisis in de varkenssector.
De VPOV houdt bij landbouwers en ketenpartners een online bevraging over de actuele crisis in de varkenssector. - Foto: archief LBL

De VPOV cvba is een kennis-PO, waarbij informatie-uitwisseling tussen boeren (en tussen de ketenpartners) leidt tot beter inzicht en dus tot betere beslissingen. De enquêtering dient hetzelfde doel. Niet meer, niet minder.

Recent werd in Duitsland ook een brede bevraging gehouden. VPOV heeft de vragen identiek overgenomen, waardoor ze de antwoorden van de Duitse varkenshouders kunnen vergelijken met de resultaten van deze enquête.

De resultaten zullen énkel gedeeld worden met de deelnemende boeren en deelnemende ketenpartners. Ook de overheid zal geïnformeerd worden over de globale resultaten.

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders garandeert absolute discretie omtrent de identiteit van de respondenten. De resultaten worden énkel in zijn globaliteit verwerkt en kenbaar gemaakt. De individuele resultaten zijn énkel consulteerbaar door één enkele persoon op het VPOV-secretariaat.

Hierbij de link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/KZCSJZJ?fbclid=IwAR18Wi5M4JEmJiyBhuSXCau-YgXX6-q84jwI9nodGY5uyGE4Mw7UiZ8SzzU

VPOV

Meest recent

Meest recent