Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Groene bedenkingen

Het is jammer hoeveel van onze energie als negatief wordt ervaren. Op zulke wijze ontstaat een voedingsbodem die nefast is voor de evolutie van ons landelijk leven... En moeten wij hier zo nodig omgevormd worden tot voorstadsmensen?

Leestijd : 4 min

Onze eigenheid dreigt verloren te gaan door infiltratie van mondige burgers, met tijd en geld, die de rustige waarden van buitengoed herinrichten met hun waarden en geplogenheden! Die pletwals, ondersteund door politici, kiest uit kortgewin voor de grootste spelers. Ze verkavelen ons gedachtegoed en dagdagelijks leven. Ze zorgen ervoor dat hoofdschuddend gedrag ontstaat waarbij de waardigheid van buitenmensen onderuit wordt gehaald. Enkele voorbeelden.

Afschot van de vos

Wel, bij de inrichting van het ‘Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde’ is er vanuit inrichtende krachten een opening gemaakt naar plaatselijke vertegenwoordigers van de jacht om mee aan tafel te zitten en na te denken over de toekomst. Kruin-voorzitter en voorzitter Minaraad Kruibeke, Nand Daniels, vond het opportuun om ook deze plaatselijke groep aan bod te laten komen. De vergaderingen startten positief met ook de nodige aandacht voor deze ingelanden. Plots stopten de uitnodigingen en werd geen beroep meer gedaan op de kennis en inspraak van deze terreinkenners. In een laatste contact, met voor Waterwegen en Zeekanaal Stefan Nollet, en ANB-ambtenaar Laurent Vanden Abeele, werfkeet Kruibeekveer, werd de aangeboden kennis weggezet als niet nodig. Bij probleemstelling met predatoren (in weidevogelgebied ) zouden zij zelf, externen, wel voor de oplossing zorgen. Een oplossing die beschreven wordt in het Natuurbeheerplan Polders van Kruibeke, Rapport ANB januari 2020. Hier lezen wij op pagina 69 paragraaf 4.6.3 hoe er tegen vossen wordt opgetreden. Er wordt gesteld dat de situatie niet gunstig is voor weidevogels. Daarom zal het afschot van de vos in de broedperiode, dus van februari tot eind juni, voortgezet worden. In deze periode heeft de vos voor zijn jonge welpen het meeste voedsel nodig. Kun je je inbeelden hoeveel welpen door deze ingreep verhongerd in hun burcht liggen?! Omdat de vos voornamelijk in de schemering en ‘s nachts actief is, zal het afschot ‘s nachts gebeuren! Na hierover met ANB-ambtenaar Jerry Cox gesproken te hebben, was deze verbaasd dat dit wettelijk wel kan plaatsvinden.

Donkergroene machtsmachine

Het doet meer en meer denken aan een donkergroene machtsmachine die zich boven het wettelijk kader kan plaatsen. Terwijl wij, als natuurbeheerder jagers, ons aan een hele rits van vergunningen en verplichtingen horen te houden, doen Natuurpunt en het ANB alsof zij niet gebonden zijn aan dezelfde materie als andere burgers.

Nogmaals, de oorzaak ligt voor een groot deel bij de onmacht van stedelingen om een natuurgetrouwe invulling van hun dagdagelijks leven te kunnen herkennen en willen beleven. Zij zorgen er met donaties en lidmaatschap voor om vooreerst hun geweten te sussen en zodoende de kracht en macht van deze organisaties te bestendigen. Beseft Natuurpunt dat een verbeterd algemeen leefmilieu via overleg en inspraak van alle belanghebbenden, enkel dan kans geeft om te slagen? Gaan ze door hun dwingende werking echt ons denken blijvend proberen te manipuleren? Beseffen zij dat het grootste terrein in Vlaanderen wordt bezet door buitenbewoners die werken en leven in niet-Natuurpuntgebieden? Hoe beschamend is het niet voor deze, meestal intelligente mensen, om verzuurd en verwerpelijk met ons te communiceren.

Hypocrisie

Het volgende getuigt van deze, bewust niet of verwerpelijke, communicatie. Ik nodigde mevrouw Nine Van Houyweghen, voorzitter Natuurpunt Scausele en tevens secretaris van de Minaraad Temse, uit voor een wandeling door een schitterend stuk natuur waar er door onze werking en verstandhouding met alle betrokken actoren een explosie van natuurontwikkeling plaatsvindt. Het streefdoel van ons beiden vloeit naadloos in mekaar. We hebben een heel positieve indruk van het terrein en de werking. De slotconclusie van Nine Van Hoyweghen is echter dat er geen verdere communicatie mogelijk is, gezien zij een pacifist is die jacht en doden als onmenselijk ervaart. Hoe sympathiek en dicht onze waarden ook zijn, dit staat wel heel haaks op de werking die Natuurpunt nastreeft met het doden van predatoren in het ‘Gecontroleerd OverstromingsGebied Kruibeke-Bazel- Rupelmonde’. Vossen en verwilderde katten worden hier afgeschoten. Het wordt nog gortiger. Natuurpunt koopt in ons jachtrevier terrein aan en presenteert dit als een uniek stuk natuur dat zij nu zullen bewaken en beheren zonder verder contact met de vorige beheerders, namelijk wij als jagers. Wij spreken hier over hetzelfde stuk dat door beide wandelaars als een voorbeeld van goede werking kan dienen. Kan iemand de hypocrisie en denkpatronen verduidelijken?

Wie heeft recht op mijn stem?

Wat ook beschamend is, is het kort denken van politici. Zouden zij zich hier wel één moer van aantrekken? Kunnen zij ooit nog geloofwaardig onze stem krijgen in ons enig democratisch moment? Ik maak mij zorgen en ik ben gedesoriënteerd. Wie heeft nog recht op mijn bezorgde Vlaamse stem? En met de mijne die van heel veel Vlamingen.

Heyrman Sylvain, jager, oud-voorzitter WildBeheersEenheid Kruitem, Natuurpunter

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken