Jef Cleiren nieuwe voorzitter van CBB

Jef Cleiren is de nieuwe voorzitter van CBB
Jef Cleiren is de nieuwe voorzitter van CBB - Foto: CBB

De nieuwe voorzitter van het CBB is geboren in 1958, in Lillo (provincie Antwerpen), maar verhuisde al vlug naar Petit-Hallet in Luik, na de onteigening van het landbouwbedrijf van zijn ouders. Hierdoor is Jef Cleiren perfect tweetalig.

In 1982 neemt hij het familiebedrijf over, met zowel akkerbouw als veeteelt. In datzelfde jaar levert hij ook voor de eerste keer bieten aan de Tiense Suikerraffinaderij. Vrij recent zette hij de veeteelt-activiteit stop en verhuisde naar Hélécine, vlakbij de taalgrens. Daar legt hij zich nu volledig toe op akkerbouw.

Ruime ervaring

De nieuwe voorzitter heeft binnen de bietenorganisatie een ruime ervaring opgebouwd door de diverse verantwoordelijkheden die hij opnam. Zo is hij sinds jaren lid van de Raden van Bestuur van de Fédé-RT en van het Coördinatiecomité Haspengouw en zetelt daarnaast ook in de Raad van Bestuur van SOPABE-T, de participatievennootschap van de bietplanters in de Tiense Suikerraffinaderij en ook in Südzucker.

Jef Cleiren, nieuwe voorzitter: “Een van mijn grootste doelstellingen, is het vormen van een efficiënt en hecht team, zowel binnen het Bureau als bij de CBB-ploeg, om niet alleen een grotere rentabiliteit, maar ook een duurzaam inkomen uit bieten te bereiken. Het is een strijd die op verschillende niveaus moet worden gevoerd. In de eerste plaats die van de teelttechnieken en de zaden. Vervolgens moeten we blijven werken aan de relatie tussen planters en fabrikanten, en vooral moeten we de suikerverwerkers bewust maken van de lokale verankering van onze industrie en onze teelt. Tot slot mogen we de kwaliteiten van bieten op het gebied van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen niet vergeten. Niet alleen moet onze sector attent zijn voor de bedreigingen die uit het beleid op dit gebied kunnen voortvloeien, maar wij moeten ook bereid zijn deel te nemen aan initiatieven die worden genomen en de kansen te grijpen.”

Peter Haegeman, secretaris-generaal: “Wij zijn uiteraard zeer blij dat een actieve bietenteler eens te meer de leiding van onze organisatie opneemt om deze doorheen de woelige wateren te helpen sturen die niet alleen onze sector maar ook de ganse keten moet trotseren. De ervaring van Jef is daarbij een waardevolle hulp.”

CBB

Meest recent

Meest recent