Startpagina Actueel

CBgroep installeert ook rund- en pluimverluchters

Enkele maanden geleden installeerde de CBgroep een eerste Rundverluchter of een luchtwasinstallatie op een rundveestal. “Onze bekende kwaliteitsvolle technieken zuiveren zo niet alleen al 10-tal jaren de ammoniakuitstoot van vele varkens, maar ook van rundvee”, zegt Stijn Crombez van CBgroep. Het bedrijf installeert ook verluchters op pluimveestallen.

Leestijd : 4 min

Een van de installaties die werden geplaatst, was een chemisch luchtwassysteem dat voorzien werd op zowel een bestaande melkveestal als op een nieuwe stal. “Zo kan de ammoniakuitstoot naar de omgeving zo maximaal mogelijk worden gereduceerd. De luchtwasunits werden door ons geproduceerd in eigen atelier, geïnstalleerd ter plaatse en opgestart.”

Mechanische ventilatie

Om dit mogelijk te maken in de bestaande stal werden er enkele technische aanpassingen uitgevoerd. “De bestaande nokopening van de stal werd volledig gesloten, de gordijnen zijn meer dicht dan de conventionele, openen en sluiten automatisch.

Er werden ventilatoren geplaatst aan de ene topgevel, aan de andere topgevel hangt het windgordijn dat automatisch open en toe kan om de hoeveelheid verse luchtinlaat te regelen. Je kan inderdaad niet volledig meer naar buiten kijken, maar moet dat? De veehouder heeft daarin de vrije keuze. Als de melkveehouder kiest om meer op grotere schaal te werken, dan moet dat kunnen. Ook hij zorgt op een goede manier voor ons gezond voedsel.”

CB-groep voorzag de luchtwasunits van de bijhorende ventilatoren. “Binnen deze stal werd het principe van lengteventilatie toegepast: via een drukkamer met 8 ventilatoren wordt de lucht getrokken uit de stal en geduwd door onze Rundverluchter.”

Principe lengteventilatie

“In samenwerking met onze partner Sommen Ventilatie werd een klimaatcomputer geïnstalleerd. Hierdoor kan de comfortventilatie in de stal worden geregeld op sensoren die onder meer temperatuur, onderdruk en CO2 meten.”

Op beide installaties werd een schoorsteen geplaatst, waardoor de gezuiverde stallucht 14 m hoog wordt uitgestoten. “Een bedieningsruimte op de grond geeft gemakkelijk toegang tot alle meetapparatuur, pompen en sensoren”, gaat Stijn Crombez verder. “Bovendien werd de installatie gekoppeld aan Pasmonitor, een grafisch elektronisch monitoringsysteem. Via een ingebouwde gsm-kaart worden meer dan 25 parameters van de installatie elk uur van de dag doorgestuurd voor verwerking.”

Controle op afstand

Zo kan de technicus van CBgroep vanop afstand de installatie benaderen en ook de digitale logboeken controleren. Dit voorkomt onnodige servicewerken op locatie.

“Onze technici kunnen 24u/7 de Rundverluchter benaderen en samen met de veehouder ingrijpen waar nodig.” Een zuurbestendige tank slaat het spuiwater met het gevormde ammoniumsulfaat op en een bovengrondse tank centraliseert het proceswater van de beide units.”

Deze installatie moet een minimaal reductiepercentage van 70% halen. “Met onze systemen halen we 70 tot 80%. De afgevangen stikstof bevindt zich in het spuivat, in de vorm van ammoniumsulfaat, die de melkveehouder inzet als erkende kunstmest en bodemverbeteraar op zijn grasvelden”, legt Stijn Crombez uit. “Dat blijkt uit alle metingen en daar zijn onze klanten heel tevreden over.”

Perfecte werking

De Vlaamse overheid erkent slechts een reductiepercentage van 45 % omdat het “stalsysteem nog in volle ontwikkeling” zou zijn. Ook hier moeten zowel leverancier als exploitant aan strikte eisen voldoen en zijn een elektronisch monitoringssysteem en klimaatregeling verplicht om een goede werking te garanderen. “En dat is bij al onze systemen voorzien en werkt perfect,” geeft hij nog mee.

De CBgroep heeft dan weer op een nieuwe stal voor 69.000 vleeskippen in de provincie Antwerpen een Pluimverluchter geplaatst om alle uitgaande stallucht van kippen te zuiveren van geur, stof en ammoniak. “De stallucht wordt aangezogen via de lengteventilatoren, die ingebouwd zijn in de drukkamer, gekoppeld met de nageschakelde luchtwasser”, duidt Stijn Crombez. Om te voldoen aan het alsmaar strengere plafond van stikstofemissies werden ook beide warmtewisselaars uitgerust met een nageschakelde luchtwasserunit. Op deze manier wordt 100% van alle stallucht gezuiverd. De installatie werd gebouwd op basis van een AEA-lijst voor pluimvee: Systeem S-2, chemisch luchtwassysteem 70% of hogere ammoniak-emissiereductie.

Het elektronisch monitoringssysteem registreert 24x per dag meer dan 25 punten, zoals zuurtegraad, geleidbaarheid en temperatuur van het proceswater, drukval over het waspakket, niveau ondergrondse buffertank, de spuiklep, vers water en spuiwaterteller, 3x digitale flowmeters, doseerpomp, draaiuren en veiligheidssensoren, zoals niveau spui- en circulatietank. “Om de energiekosten tot een minimum te herleiden, is het systeem voorzien van verschillende frequentieregelaars, die het 3x gefaseerd opstarten van het luchtwassysteem op basis van de ventilatie mogelijk maakt.”

Waarden worden overzichtelijk in een grafiek weergegeven

“De verschillende waarden worden overzichtelijk in een grafiek weergegeven”, legt Stijn Crombez uit. “De installatie kan op deze manier vanuit elke computer of smartphone met toegang tot internet worden benaderd.” Deze gebruiksvriendelijkheid maakt het mogelijk om vanuit de kantoren van de CBgroep de gebruiker technisch te ondersteunen, zodat de pluimveehouder zich kan focussen op zijn kernactiviteit. Dit project kwam tot stand door samenwerking tussen verschillende partijen: DLV voor de vergunningsadministratie en CBgroep voor de technische ondersteuning.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte

Veeteelt In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer artikelen bekijken