Vogelgriep vergt opnieuw ophokplicht voor alle pluimvee

De vaststelling van het vogelgriepvirus (H5N1) bij een wilde gans noopt tot verstengde maatregelen voor de hele pluimveesector.
De vaststelling van het vogelgriepvirus (H5N1) bij een wilde gans noopt tot verstengde maatregelen voor de hele pluimveesector. - Foto: Ralf Vetterle

Federaal minister van Landbouw David Clarinval stelt in een persmededeling dat hij het pluimvee van de professionele pluimveehouders en hobbyisten zo goed mogelijk wil beschermen. “Daarom heb ik, samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), besloten te anticiperen op de potentiële dreiging voor ons land. Door over te schakelen op een periode van verhoogd risico en door de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe te passen, willen wij voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee besmet en willen wij de schade voorkomen die de sector in het verleden al heeft geleden.”

Preventieve maatregelen tijdens periode van verhoogd risico

Vanaf 15 november gaat een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

- Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).

- Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.

- Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Melding van zieke of dode vogels

Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

Het FAVV doet tevens een oproep naar alle burgers om dode of zieke vogels die je tijdens een wandeling of in je buurt vindt te melden. Raak deze dan niet aan maar meld het via het gratis nummer 0800 99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht, op deze manier help je nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus te voorkomen en bescherm je het pluimvee.

FAVV-AV

Meest recent

Meest recent