In stikstofdebat: AEA-stallen zijn deel van oplossing

In de PAS-lijst staan reductiepercentages van 50 tot 70% voor pluimvee- en varkensstallen.
In de PAS-lijst staan reductiepercentages van 50 tot 70% voor pluimvee- en varkensstallen. - Foto: LV

Voor het einde van dit jaar wil de Vlaamse regering de nieuwe PAS-regelgeving rondkrijgen. Los van de inhoud en de gevolgen voor onze Vlaamse land- en tuinbouw is het nog maar zeer de vraag of die deadline wordt gehaald.

“De verschillende scenario’s worden nu onderworpen aan een passende beoordeling en dan moet er een MER (Milieueffectrapport) worden opgemaakt”, aldus Vlaams landbouwminister Hilde Crevits in de commissie Landbouw.

Openbaar onderzoek

Over dat MER-plan volgt dan een openbaar onderzoek. De scenario’s moeten ook nog worden omgezet in concrete maatregelen en regelgeving. Wat de uitkomst ook is, voor minister Crevits is het elementair dat er flankerend beleid zal worden gevoerd om mensen te begeleiden in de transitie die zal moeten worden gemaakt.

“Een stikstofoplossing zal altijd gepaard gaan met flankerend beleid, maar om dat flankerend beleid vast te leggen, moet je weten wat de impact is van de maatregelen op de subsector en op de boeren. Dat gaat dan niet over de stikstofimpact, maar over de sociaal-economische impact voor de mensen. En zo kan je dan komen tot de meest efficiënte ondersteuning”, stelt minister Crevits.

Voor minister Hilde Crevits zijn die AEA-stallen niet de ‘heilige graal’. “Groot of klein, de boer moet zijn productiemodel kunnen kiezen, maar innovatie vraagt soms een zekere schaal. Allemaal kleintjes willen, is dus ook geen oplossing. Naast AEA-stallen zijn er nog andere zaken die we in de strijd kunnen werpen, zoals voedertechnieken. We moeten dat palet breed houden. Eigenlijk zou het ideaal zijn om landbouwers een instrumentenkoffer aan te bieden, waarmee ze aan de slag willen.”

Ten slotte begrijpt minister Hilde Crevits de bezorgdheden van de biosector. “We zullen oplossingen op maat nodig hebben, per sector. We zullen ook bedrijven moeten begeleiden in het vinden van de juiste aanpassingen. Dat geldt voor alle bedrijven, dus ook voor de biosector.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent