Boerenbond hekelt uitspraak Demir over onteigening van landbouwgronden in groene bestemmingen

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond:  Minister Demir wil landbouwgebruik in groene bestemmingen vogelvrij verklaren.
Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond: Minister Demir wil landbouwgebruik in groene bestemmingen vogelvrij verklaren. - Foto: BB

Vlaams minister Zuhal Demir deed die uitspraak in de commissie Omgeving en Milieu in het Vlaams parlement (lees hier). “Deze stelling komt niet voor in het Vlaams regeerakkoord en schiet - maar niet alleen bij ons - in het verkeerde keelgat”, stelt Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, deze week in Boer & Tuinder.

Focus van bosuitbreiding moet liggen op de groene bestemmingen

“Ons standpunt was en blijft dat bij bosuitbreiding de focus moet liggen op de groene bestemmingen en in functie van de realisatie van de Europese natuurdoeleinden.” In realiteit heeft Vlaanderen, volgens Sonja De Becker, de voorbije jaren iets anders gedaan. “Liefst een derde van de aankopen voor bebossing gebeurde in agrarisch gebied. Voor ons is dat onaanvaardbaar en het sein om heel duidelijk een bijsturing van de aankopen te eisen richting groene bestemmingen.”

Volgens Boerenbond zijn er binnen de 26.000 ha groene gebieden heel wat mogelijkheden voor bebossing, zonder zware landbouwimpact. “Tot op heden is de analyse van de terreinsituatie nog altijd niet gemaakt. Het bevoegde beleidsdomein blijft zwaar in gebreke en dan dreigen met onteigeningen, is meer dan een brug te ver”, zegt Sonja De Becker. “Het komt er gewoon op neer dat men landbouwgebruik in groene bestemmingen vogelvrij verklaart.”

“Als je dan ook nog vaststelt dat de honger zich niet tot daar beperkt, maar dat men ook gretig zijn oog laat vallen op het agrarisch gebied zelf om de heilige bosdoelen te halen, dan breekt er bij mij iets. Zonder overleg, zonder analyse. Ons standpunt op dat dreigement is duidelijk: gronden, ook in groene bestemmingen, met een grote landbouwkundige waarde moeten maximaal gevrijwaard blijven van bebossing”, aldus Sonja De Becker.

Niet-landbouwgebruik in agrarisch gebied

“Als de minister van Omgeving het landbouwgebruik in groene bestemmingen wil stoppen, dan verwacht ik eenzelfde consequente houding voor het niet-landbouwgebruik in agrarisch gebied”, gaat Sonja De Becker verder. “Vrijwaar dan ook ons landbouwgebied van alle zonevreemd gebruik. Stop met het subsidiëren van natuurverenigingen voor de aankoop van gronden in agrarisch gebied, stop met zonevreemde functiewijzigingen, ken geen bebossingsvergunnnigen in agrarisch gebied toe en zeg als overheid geen pachten op in functie van bebossing in agrarisch gebied.”

En nog dit: “Moeten we de Vlaamse minister van Landbouw misschien vragen alle niet-landbouwgebruik in agrarisch gebied te onteigenen voor algemeen belang? Voedselproductie blijft immers nog altijd van groter algemeen belang te zijn dan bossen. Tenminste als Vlaanderen haar prioriteiten nog juist heeft.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent