Startpagina Actueel

Bart De Wever: Vandaag werd tastbaar waarover het gaat

Woensdag 17 november zakte NVA-voorzitter Bart De Wever af naar Hove. Daar bezocht hij het melkveebedrijf Bosmanshoeve. Hij kreeg er een rondleiding en luisterde naar de grieven van het landbouwerskoppel. Die zijn bezorgd over de stikstofproblematiek, over de weinig beschikbare ruimte en over de prijzen.

Leestijd : 4 min

Dankzij het bedrijfsbezoek aan landbouwbedrijf Bosmanshoeve van Bart en Ilse Van der Heyden-Van den Broeck in Hove kreeg NVA-voorzitter Bart De Wever een inkijk in de uitdagingen en de werking van de Vlaamse landbouw. Hij werd er ontvangen door Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker: “De Vlaamse agrovoedingssector is met een omzet van 60 miljard euro de grootste economische Vlaamse sector. Het staat ook garant voor 150.000 arbeidsplaatsen. En de boeren zelf, die geven voedselzekerheid.”

Ze vergelijkt de landbouwer bovendien met een marathonloper, naar de prestatie van de politicus in Athene. “Ze trekken geen sprintjes, maar deden wel volgehouden inspanningen over de generaties heen. De boerderijen zijn immers over veel generaties opgebouwd, met de uitdagingen die er zijn. Daarop moeten we een antwoord bieden én vooruitgaan.”

Vier generaties

Het bedrijf van Ilse en Bart is een melkveebedrijf met zo’n 120 ha aan akkerbouw. Het is de vierde generatie Van der Heyden op deze hoeve, die in 1905 door de toenmalige Godshuizen van Antwerpen voor zijn overgrootvader gebouwd werd. In 1992 namen ze het bedrijf over van de ouders van Bart en in 2002 kregen ze de kans om de boerderij te kopen. Daarna werd het bedrijf verder uitgebouwd. “Het bedrijf is gegroeid van 100 naar 200 koeien”, aldus Bart. In 2010 werd er een nieuwe melkveestal met melkrobots gebouwd. Nu leveren ze jaarlijks 2 miljoen l melk aan Arla.

Op het bedrijf werd enkele jaren geleden ook een melkautomaat gezet waar klanten het jaar rond verse melk kunnen kopen. “Dat doet het redelijk goed nu. We merkten dat dat het vooral tijdens het begin van corona enorm goed deed, dat is ondertussen al wel wat teruggevallen.”

Gebrek aan ruimte

Het landbouwerskoppel is bezorgd om de beschikbare ruimte in de buurt. Het bedrijf ligt in een laatste stuk open ruimte in de gemeente Hove. Om voldoende voeder te kunnen telen voor de dieren, bewerken ze grond in 8 gemeenten, maar vaak op basis van mondelinge pachtovereenkomsten. “De percelen liggen dus heel verspreid, want de open ruimte is heel versnipperd”, geeft Bart nog mee. In de buurt zijn er veel oude hoeves die voor andere doeleindes opgekocht worden, wat de prijs van de grond enorm de hoogte in jaagt. Voor Bart en Ilse is de grootste uitdaging ruimte, want dat geeft ook ruimte om te ondernemen.

“Ik raak elk jaar wel ergens een perceel kwijt dat verkaveld of verkocht wordt voor een andere bestemming, en ook natuurorganisaties willen wat. Iedereen heeft graat natuur en open ruimte, maar wij moeten er wel van leven. Wij zijn dus ook constant op zoek naar grond”, vertelt hij nog. Bert De Keyser, provinciaal voorzitter van de Boerenbond, beaamt dit: “Meer dan 30% van het Antwerps agrarisch gebied wordt niet agrarisch gebruikt.”

Oranje PAS-brief, lage prijzen,...

Ook het PAS-verhaal speelt het landbouwerskoppel parten. Ze kregen een oranje PAS-brief en hun vergunning loopt nog tot 2029. “Aan de huidige prijzen en onder deze omstandigheden kan ik niet verder. Ik wil het aantal koeien dat ik nu heb, behouden, want daarop is mijn businessmodel gestoeld. Maar als ik voor een lagere uitstoot 30% minder dieren mag houden, dan kan ik terugvallen op de helft van mijn inkomen.”

Bovendien blijft de marge op de melk klein. De kosten van de voeders zijn enorm gestegen. “Afgelopen jaar steeg de prijs met 18% in vergelijking met het jaar voordien. Dat komt omdat de kost van de granen hoog is, en omdat er door de droge zomers minder grasmaaisels waren voor de koeien. Er moest worden bijgevoederd”, geeft Boerenbond-woordvoerder Vanessa Saenen mee.

Van het melkautomaat is het koppel tevreden. Bart: “Daarvoor vragen we 70 cent per l. Van de melkerij ontvangen we 40 cent per l. Enkele maanden geleden was de productiekost nog 30 cent per l, dus onze brutomarge was 10 cent per l. Ondertussen zijn de voederprijzen echter alweer gestegen...” De melkveehouder geeft aan dat de situatie niet gemakkelijk is. “Ik wil niet uitbreiden, maar wel de zekerheid om hier te blijven werken. Mijn zoon zal alvast niet overnemen. De huidige onzekerheid zorgt ervoor dat jongeren naar horizonten zoeken waar meer zekerheid is, en dat kan ik begrijpen.”

Bezoek maakt tastbaar

Bart De Wever, die voor het eerst een melkveebedrijf bezocht, zegt werk te maken van de problematiek. “Vandaag is voor mij tastbaar geworden waarover het eigenlijk gaat. Dit gaat over bedrijven die geïnvesteerd hebben, die generaties bezig zijn en die willen weten in welke omstandigheden ze hun bedrijfsvoering moeten doen. Dit bedrijf, maar ook andere grotere bedrijven, stellen exact dezelfde vragen. We weten dat we de Europese normen moeten halen, en dat de klimaattransitie duur zal zijn. Het besef dat er iets moet gebeuren is er in deze regering, maar het zal niet gemakkelijk worden. Als je zo’n bedrijf als dit bezoekt, weet je pas wat de inzet is.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Actueel

Zuivelsector wil meer wegen op Europese besluitvorming in Brussel

Melkvee De European Dairy Association (EDA) verzamelde van 7 tot 9 november voor haar jaarlijks congres in Brussel. Voorzitter Giuseppe Ambrosi van de Europese koepelfederatie voor de zuivelsector pleitte er met veel passie voor meer samenwerking doorheen de hele Europese zuivelketen. De EDA wil meer wegen op de besluitvorming van Europa.
Meer artikelen bekijken