Minister Hilde Crevits: ‘Bestemmingskaart in Vlaanderen trekt op niets’

De bestemmingskaart in Vlaanderen is een zootje. 40.300 ha zijn binnen de landbouw nu natuur of bos is en 35.250 ha van groene bestemmingen zijn nu in landbouwgebruik.
De bestemmingskaart in Vlaanderen is een zootje. 40.300 ha zijn binnen de landbouw nu natuur of bos is en 35.250 ha van groene bestemmingen zijn nu in landbouwgebruik. - Foto: LBL

Enkele weken geleden deden 13 middenveldorganisaties een heel duidelijke oproep: stop met zonevreemde functies in agrarisch gebied toe te kennen. Voor Arnout Coel, Vlaams parlementslid voor N-VA, was deze smeekbede de aanleiding om Vlaams landbouwminister Hilde Crevits te interpelleren.

Bijkomende druk op agrarisch gebied

“Deze oproep van de middenstandsorganisaties komt er vanuit de vaststelling dat deze mogelijkheden een enorme bijkomende druk zetten op het agrarisch gebied en de landbouwsector, aangezien hoeves en gronden heel duur worden verkocht in functie van zonevreemde functies. Ik denk onder andere aan vertuining, verpaarding, horeca, opslag voor economische activiteiten...”, aldus Arnout Coel.

“We moeten de oproep van de middenveldorganisaties ernstig nemen”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits. “Initiatieven vanuit mijn eigen landbouwbevoegdheid kunnen de verder residentialisering en ander zonevreemd gebruik op korte termijn niet stoppen. Een aanpak van de gestelde problematiek veronderstelt een wijziging van de bestaande regelgeving die tot de bevoegdheid van collega Zuhal Demir behoort.”

Agrarisch gebied wordt vandaag dus voor andere dingen gebruikt. “Onze bestemmingskaart in Vlaanderen, dat trekt op niets”, gaat Vlaams minister Hilde Crevits verder. “Binnen de landbouw is vandaag 40.300 ha in feite natuur of bos. 40.300 ha! Dat is toch enorm veel. We praten hier over agrarisch gebied en we zeggen dat de boer moet kunnen boeren, maar omgekeerd - de andere kant moeten we ook bekijken - is van groene bestemming 35.250 ha in landbouwgebruik. Eigenlijk vind ik dat niet logisch.”

Nadenken over planologische ruil tussen natuur en landbouw

“Als minister word ik vaak aangevallen op het feit dat in groene bestemmingen boeren aan het boeren zijn en dat dit aan banden moet worden gelegd. Omgekeerd is er ook enorm veel zonevreemd gebruik. We moeten dus ook nadenken over planologische ruil en over hoe we daar de komende jaren mee omgaan”, zegt minister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent