Startpagina Pluimvee

Boerenbond en ABS tevreden over federale maatregelen inzake Fipronil

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en ABS-voorzitter Hendrik Vandamme zijn blij met de beslissingen die genomen zijn rond de Fipronil-crisis. Hier volgen hun reacties.

Leestijd : 2 min

Bij Boerenbond reageert voorzitter, Sonja De Becker, tevreden na afloop van de Task force in het kader van de Fipronil-affaire. Deze morgen kregen alle betrokkenen daar duiding bij de maatregelen die de federale regering gisteren aankondigde. De federale regering is maximaal ingegaan op de voorstellen die Boerenbond vorige week formuleerde. Positief is ook dat men daar snel werk van heeft gemaakt.

Boerenbond beseft wel dat dit voorstel van maatregelen nu nog moet genotificeerd worden aan Europa en dat de wijziging van wetgeving tijd vraagt. “Maar de eerste stappen zijn snel gezet en dit is een hart onder de riem van alle getroffen pluimveebedrijven”, reageert Boerenbondvoorzitter, Sonja De Becker, na afloop van het overleg.

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat vzw) drukt ook haar tevredenheid uit over de maatregelen. De snelheid waarmee de federale overheid omging bij het behandelen van deze crisis, is uitzonderlijk en krijgt hiervoor oprechte dank van het ABS en haar leden pluimveehouders.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme uitte vooraf zijn bezorgdheid over de timing en snelheid van het financieel tussenkomen ten bate van de getroffen pluimveebedrijven, in de nasleep van de Fipronil-crisis.

Hendrik Vandamme hierover: "De nood aan een snelle tussenkomst was echt heel groot. Wij zijn dan ook, momenteel, tevreden over de maatregelen die genomen zullen worden, en vooral over de snelle aanpak van de federale regering." Het ABS dringt aan op een centrale aansturing op federaal niveau. ABS-voorzitter Vandamme: "We kijken dan ook uit naar de snelle operationalisering van de aangekondigde maatregelen. Op de pluimveebedrijven is dat de grootste nood die gelenigd moet worden."

Inzake de technische uitwerking van de maatregelen zal het ABS de volgende dagen haar volledige medewerking verlenen.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken