Blauwtong: voorwaarden voor handelsverkeer naar Nederland gewijzigd

Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland de versoepelde voorwaarden gewijzigd voor kalveren jonger dan 90 dagen.
Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland de versoepelde voorwaarden gewijzigd voor kalveren jonger dan 90 dagen. - Foto: SN

Verkeer van blauwtonggevoelige dieren naar andere lidstaten is sinds 21 april 2021 enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/689. Die bepaalt dat lidstaten de toestemming kunnen verlenen om blauwtonggevoelige dieren, die niet voldoen aan de algemene regels voor veilige dieren (zie: Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689, bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1 punt 1-3), te verplaatsen naar een andere lidstaat. Ze kunnen ook naar een zone verplaatst worden, op voorwaarde dat de lidstaat van bestemming de Commissie en de andere lidstaten ervan op de hoogte gebracht heeft dat dergelijke versoepelde verplaatsingen zijn toegestaan

Op de website van het FAVV vind je de tabel waarin de versoepelde voorwaarden samengevat worden.

Wijziging voorwaarden in Nederland

Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland deze versoepelde voorwaarden gewijzigd. Vanaf dan moeten de kalveren jonger dan 90 dagen:

-met gunstig resultaat getest zijn voor BTV8 (via een PCR-test). De test moet binnen de 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd worden.

-individueel tegen vectoren beschermd worden met insecticiden of repellents tegen aanvallen van Culicoïden gedurende ten minste 7 dagen voor de verplaatsing.

Dit is een verandering ten op zicht van de huidige versoepelingen.Verklaring over bescherming tegen vectoren. De insecticidenbehandeling mag uitgevoerd worden door de verantwoordelijke van de kalveren. Bij de certificering van de betrokken kalveren dient een “verklaring betreffende het behandelen van de dieren met een erkend insecticide of repellent” ingevuld te worden. Deze verklaring wordt bij voorkeur per kalf opgesteld en kan teruggevonden worden in de link naar procedure 1688869 op de website van het FAVV.

DGZ - SN

Meest recent

Meest recent