Worden Europese subsidies voldoende benut?

Europa voorziet op verschillende manieren subsidies voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
Europa voorziet op verschillende manieren subsidies voor landbouw en plattelandsontwikkeling. - Foto: Pixabay

Het programmadocument PDPO III (ELFPO) bevat een brede waaier aan steunmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn agromilieu-klimaatmaatregelen, VLIF-investeringssteun, landbouwadviesdiensten, demonstratieprojecten, Leader...

Jaarbudgetten aanwenden tot 3 jaar na de terbeschikkingstelling

Voor de periode 2014 tot en met 2020 was er een EU-budget van ruim 383 miljoen euro ingeschreven in het programmadocument. Eind 2020 was nog maar 189 miljoen euro effectief uitbetaald aan de eindbegunstigden. Ondertussen liep dat bedrag de voorbije maanden op tot 250 miljoen euro.

Door de N+3-regel kunnen de Europese jaarbudgetten worden aangewend tot 3 jaar na de terbeschikkingstelling. “Dit betekent dat bijvoorbeeld de middelen voor 2016 kunnen worden aangewend tot eind 2019, de middelen van 2017 tot en met eind 2020...”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits op een parlementaire vraag van Emmily Talpe.

“Wat niet werd aangewend, wordt onmiddellijk verbeurd verklaard. Dat deed de Europese commissie nog niet. Voor het lopende programma PDPO III wordt ernaar gestreefd om de middelen optimaal aan te wenden. Er zijn nog geen middelen verloren. PDPO III kende wel een late opstart doordat het goedkeuringsproces door de Europese Commissie lang op zich liet wachten.”

Betalingsritme wordt door de administratie nauw opgevolgd

Ook kent het ELFPO een aantal langdurige projecten en zagen een aantal begunstigden uiteindelijk toch af van de al goedgekeurde projecten of investeringen. Alle middelen kunnen binnen de N+3-regel voor nieuwe oproepen worden ingezet. “Het betalingsritme binnen de N+3-regel wordt door de administratie heel nauw opgevolgd, zodat er geen middelen verloren gaan.”

Wat de middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) betreft, is ruim 175 miljoen euro beschikbaar. “Deze middelen worden ingezet binnen de prioriteiten innovatie, ondernemerschap, koolstofarme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling”, duidt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Iets meer vastgelegd in Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Deze programmaperiode werd al 182,5 miljoen euro vastgelegd aan EFRO-projecten. “Hiermee wordt de beschikbare enveloppe met bijna 7 miljoen euro overschreden. Hiermee anticipeert het programma op mogelijke vrijval bij de uitvoering van projecten. Nu ligt het bedrag op 104 %, in de vorige programmaperiode werd afgesloten met een benutting van 94 %.”

Het programma loopt nog tot en met 2023. “Tot dan kunnen projecten worden goedgekeurd en uitgevoerd. Op dit moment kennen de al afgelopen projecten een totale vrijval van 5 miljoen euro. Dit komt overeen met de bijna 7 % totale EFRO-steun bij deze afgeronde projecten.”

Niet-aanwending van EFRO-middelen is relatief beperkt

Het niet aanwenden van beschikbare middelen kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kan dit liggen aan een onvoldoende vraag naar deze middelen vanuit het veld. Dit is bij EFRO hoegenaamd niét het geval.

Er wordt gewerkt met een oproepsysteem en meestal is er een (sterke) overbevraging van de beschikbare enveloppe per oproep. “Ten tweede kan de vrijval bij de projecten hoger uitkomen dan ingeschat. Dit kan te wijten zijn aan volledige of gedeeltelijke stopzetting van bepaalde projecten of het goedkoper uitvallen van bepaalde kosten.”

Voor het EFRO-programma is de niet-aanwending relatief beperkt. “De vorige programmaperiode sloot af op een benutting van 94 %. Om de 100 % benutting zo kort mogelijk te benaderen wordt de vrijval tijdens de programmaperiode continu gemonitord en wordt er gewerkt met een voorlopig overgebruik van 104 %”, besluit Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent