Mogelijk geen toekenning van NER mits mestverwerking in 2022

De veestapel blijft in Vlaanderen geplafonneerd door onder meer de beslissing om geen dossiers NER-MVW (nutriëntenemissierechten mits mestverwerking) voor 1 augustus te beoordelen.
De veestapel blijft in Vlaanderen geplafonneerd door onder meer de beslissing om geen dossiers NER-MVW (nutriëntenemissierechten mits mestverwerking) voor 1 augustus te beoordelen. - Foto: LV

Om de veestapel te plafonneren besliste de Vlaamse regering in oktober verleden jaar om de uitbreidingsmogelijkheid mits mestverwerking (uitbreiding via NER-MVW) tot 31 december 2021 te schorsen. Wat er nadien zou gebeuren, bleef onduidelijk en hangt ook af van de beslissing rond de PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof).

Volgens de VLM verbetert de waterkwaliteit niet significant

“Er wordt op dit moment vastgesteld dat de voorbije jaren NER-MVW werden toegekend, maar dat de milieukwaliteit niet significant verbetert”, stelt de VLM. “De waterkwaliteit neemt niet afdoende toe en de stikstofdruk op de speciale beschermingszones blijft eveneens hoog.”

De beoordeling van de aanvragen tot NER-MVW zal pas gebeuren vanaf 1 augustus. Met andere woorden wordt de plafonnering van de veestal - op basis van deze regelgeving - verlengd. De VLM voegt eraan toe dat “gezien de milieukwaliteit het mogelijk is dat er in 2022 géén NER-MVW zullen worden toegekend.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent