Dankzij nieuwe asbestprotocol voor landbouwers al 552.000 m2 asbestdaken verwijderd

28.000 ton asbest uit daken in de land- en tuinbouw is al of wordt nog opgehaald.
28.000 ton asbest uit daken in de land- en tuinbouw is al of wordt nog opgehaald. - Foto: Pixabay

De Vlaamse regering maakte een budget vrij van 3 miljoen euro om asbestdaken op landbouwgebouwen te verwijderen. Naar schatting zou er in de land- en tuinbouwsector nog zo’n 518.000 ton asbest aanwezig zijn, waarvan meer specifiek naar schatting zo’n 86 miljoen m2 asbestdaken en -gevels.

Als men aan de voorwaarden voldoet dan neemt de overheid de kosten voor ophaling op zich. De landbouwer krijgt dus geen subsidie maar Ovam financiert de ophaling volledig met eigen middelen. Zo lang er budget is kunnen aanvragen ingediend worden. De specifieke voorwaarden kan men lezen op de website van Ovam.

Eerste resultaten

Tinne Rombouts, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V in het Vlaams parlement, vroeg de bevoegde minister naar de eerste cijfers. Daaruit blijkt dat het sectorprotocol een groot succes is. “Het is positief dat het protocol er eindelijk is en dat ook daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan op het terrein. Er kwamen al meer dan 1.200 aanvragen binnen en daarvan is de helft behandeld. De goedgekeurde aanvragen zijn goed voor de ophaling van 28.000 ton asbest of 552.000 m2 aan asbestdaken”.

Op 72 locaties werden al containers geplaatst en ophalingen uitgevoerd. Gezien het groot aantal aanvragen sinds de start van het sectorprotocol, wordt onderzocht of er budgettaire mogelijkheden zijn voor verdere continuïteit.

“Het zal een uitdaging zijn om het hoge aantal aanmeldingen in de komende maanden blijvend na te streven. Want ook voor wie het verwijderen van een asbestdak niet dadelijk een nood is omdat het dak geen uiterlijke gebreken vertoont, moet overtuigd worden. Daarvoor moeten blijvende inspanningen geleverd worden met een uitgebreide en doelgerichte campagne”, aldus Tinne Rombouts.

Nele Verheyen

Meest recent

Meest recent