Startpagina Varkens

Clarinval: ‘In 2022 aandacht voor middelen en steun in varkenssector’

Na de interpellatie door Robby De Caluwé (Open Vld) in de Commissie Economie, en door Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), antwoordt de federale minister van Landbouw op de bezorgdheden van de varkenssector die erkend is als sector in crisis.

Leestijd : 3 min

De varkenssector wordt al meerdere jaren geconfronteerd met een ongeziene crisis, wat een daling tot gevolg heeft van de varkensprijzen en een toename van de kosten voor de varkenshouders. Deze crisis is het resultaat van een samenloop van verschillende elementen: de Afrikaanse varkenspest, die ertoe geleid heeft dat er veel exportmarkten dicht gingen voor België en de heropening daarvan maakt het voorwerp uit van lange onderhandelingen; de verspreiding van deze ziekte in andere Europese landen, waardoor er een verzadiging kwam van de Europese markt; de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19-crisis en de stijging van de energie- en voederprijzen.

Nood aan sterke maatregelen

Om het hoofd te bieden aan deze crisis die nog niet voorbij is, heeft de sector nood aan sterke maatregelen en alle beschikbare middelen om hem te helpen. Zo zal voor 2022 aandacht worden besteed aan de volgende elementen:

- De wil om de volledige vrijstelling te verlengen van de bijdragen aan het Sanitair fonds voor de varkenssector, ten belope van 3 miljoen euro, die al werd toegekend in 2021 en onder voorbehoud dat de EU deze maatregel aanvaardt.

- Een actualisering van de prijzen en marges in de varkenskolom werd gevraagd aan de FOD Economie met het oog op meer transparantie. Deze update zou de komende dagen ontvangen moeten worden.

- De wil om de erkenning van de varkenssector als sector in crisis te verlengen. De sector was al erkend als sector in crisis voor het laatste kwartaal van 2021 en het eerste van 2022. De wil bestaat er dus in om de erkenning te verlengen voor de drie andere kwartalen van 2022.

- Een nieuwe dynamiek voor het Ketenoverleg Agrovoeding en de wil om dat overleg een actievere rol te laten spelen in de dialoog tussen de verschillende schakels van de keten. Dit overleg zal als basis dienen voor de toekomstige wet op het landbouwprijzenbeleid gevraagd door de federale regering. Zoals bijvoorbeeld de sectororganisatie Pork.be die alle actoren uit de keten wil samenbrengen en die een globaal beleid wil uittekenen voor de valorisatie van hun producten.

- Het regelmatig op de agenda van de Europese Landbouwraad plaatsen van de situatie van de varkensvleesmarkt en het belang om dringend steunmaatregelen voor de sector te activeren. Deze kwestie werd onlangs nog besproken met de gewestministers van Landbouw en op Europees niveau.

- De uitzending, samen met het FAVV, van een specifieke attaché, nu bijna een jaar geleden, naar de ambassade in Peking om de Chinese markten te heropenen en op dezelfde manier tewerk te gaan voor eventuele andere markten die gesloten zijn voor onze export.

Samen met FAVV en Europese partners

David Clarinval, minister van Landbouw, benadrukt het volgende: “Ik neem sinds het begin van deze legislatuur de crisis in de varkenssector zeer ernstig. Ik zal niet aarzelen om alle middelen aan te wenden, met het FAVV of met mijn gewestelijke of Europese partners, om deze sector in grote moeilijkheden te blijven steunen. Deze sector opnieuw erkennen als sector in crisis voor heel 2022 en de sector vrijstellen van de bijdragen aan het Sanitair Fonds specifiek voor de varkenssector, zijn sterke maatregelen die de sector nodig heeft.”

Lees ook in Varkens

“Belgische varkensketen is aaneenschakeling van koninkrijkjes”

Varkens Misschien moet de Vlaamse varkenssector geen angst hebben voor een inkrimping van het aantal varkens met bijvoorbeeld 20%. “Mogelijk maakt dat de sector net gezonder en leefbaarder voor wie overblijft.” Dat was een van de stellingen van Marc Cox van AgriSyst op de Pig Rentability Day in Waregem.
Meer artikelen bekijken