Startpagina Actueel

West-Vlaamse groentetelers voeren actie bij afnemers voor betere contracten in diepvriesindustrie

‘Faire prijzen voor onze producten’. Onder dit motto ondersteunen Boerenbond en ABS de onderhandelaar Ingro in het krijgen van aanvaardbare prijzen voor de groenten, bestemd voor de industriële verwerking. Er worden aan de bedrijfspoorten van verschillende afnemers op donderdag 10 februari een tractorenactie gehouden uit protest.

Leestijd : 2 min

In december en januari staan de jaarlijkse contractonderhandelingen voor industriegroenten op de planning. Onder andere Ingro, de belangrijkste vereniging van industriegroentetelers, gaat hierbij in gesprek met de afnemers van industriegroenten (vooral diepvriesbedrijven).

Kosten zijn voor telers heel sterk gestegen

Het resultaat van deze onderhandelingen zijn idealiter prijzen waarmee zowel teler als afnemer overweg kunnen. Dit jaar lopen de onderhandelingen allesbehalve goed en weigeren de afnemers rekening te houden met de realiteit van heel sterk gestegen kosten. Groententelers verwachten meer respect voor hun werk en een eerlijk inkomen.

Vooraleer de onderhandelingen starten, wordt de kostprijs en de rendabiliteit van industriegroenten in kaart gebracht. Daarbovenop wordt ook rekening gehouden met de verwachte kostprijsstijgingen voor onder andere kunstmeststoffen, gewasbescherming, energie, tewerkstelling en de kosten die voortvloeien uit allerlei extra eisen in de lastenboeken voor teeltseizoen 2022. Uit alle berekeningen blijkt dat er een kostprijsstijging tussen de 10% à 21% in functie van de teelt verwacht wordt. Meerdere teelten kennen bovendien al jaren een ondermaatse prijsvorming wat maakt dat een inhaalbeweging hier broodnodig is.

Boerenbond en ABS verontwaardigd over de gang van zaken

Het eerste voorstel van de afnemers van industriegroenten was volstrekt ondermaats. Een algemene prijsverhoging van 3%, met uitzondering van 5% voor een aantal teelten en 10% voor spinazie lijkt mooi, maar dekt de toegenomen kosten niet. Ingro informeerde zijn leden over dit voorstel en kon onmogelijk akkoord gaan. De landbouworganisaties Boerenbond en ABS zijn verontwaardigd over de gang van zaken en kunnen zich evenmin vinden in dit voorstel.

Ook nieuwe voorstellen gedaan door verschillende afnemers, konden niet aanvaard worden. “Er wordt nog altijd onvoldoende rekening gehouden met de stijgende kostprijs voor het telen van kwaliteitsvolle industriegroenten. De contractprijzen moeten meer stijgen en dit ten minste in lijn met de stijgende kostprijzen”, aldus Boerenbond en ABS. Het hoeft niet te verbazen dat met deze gegevens de actiebereidheid onder de groententelers heel groot is.

Prijzen voor telers moeten meer zijn dan enkel kostendekkend

Op donderdag 10 februari plannen Boerenbond en ABS daarom een actie voor de deur van verschillende afnemers, aangezien een redelijk akkoord blijkbaar niet rond de tafel bereikt kan worden. Er wordt onder meer actie gevoerd bij Ardo in Ardooie en Pasfrost in Passendale.

“Met deze actie willen we een krachtig signaal geven richting de afnemers. Landbouwers hebben nood aan prijzen voor hun producten die meer dan louter kostendekkend zijn. Faire prijzen voor onze producten, meer wordt er niet gevraagd”, zeggen de initiatiefnemers.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken