Startpagina Actueel

Boze groentetelers vragen faire prijzen en meer respect van diepvriesindustrie

Op 4 plaatsen in West-Vlaanderen, onder meer aan Ardo (Ardooie) en Pasfrost (Passendale), voerden honderden boze groentetelers vandaag actie. Dat protest werd opgezet door de landbouworganisaties Boerenbond en ABS en is een hart onder de riem voor Ingro, de voornaamste vereniging van industriegroentetelers.

Leestijd : 3 min

Faire prijzen voor onze producten’. Onder dit motto voerden Boerenbond en ABS donderdag actie om de onderhandelaar Ingro te ondersteunen in het bekomen van aanvaardbare prijzen voor de groenten, bestemd voor industriële verwerking. Vooraleer de onderhandelingen starten, wordt de kostprijs en de rendabiliteit van industriegroenten in kaart gebracht.

Eerste voorstellen van afnemers van industriegroenten volstrekt ondermaats

Daarbovenop wordt ook rekening gehouden met de verwachte kostprijsstijgingen voor onder andere kunstmeststoffen, gewasbescherming, energie, tewerkstelling en de kosten die voortvloeien uit allerlei extra eisen in de lastenboeken voor teeltseizoen 2022. Uit alle berekeningen blijkt dat er een kostprijsstijging tussen de 10% à 21% in functie van de teelt verwacht wordt. Meerdere teelten kennen bovendien al jaren een ondermaatse prijsvorming wat maakt dat een inhaalbeweging hier broodnodig is.

“Het eerste voorstel van de afnemers van industriegroenten was volstrekt ondermaats. Een algemene prijsverhoging van 3%, met uitzondering van 5% voor een aantal teelten en 10% voor spinazie lijkt mooi, maar dekt de toegenomen kosten niet. Ingro informeerde zijn leden over dit voorstel en kon onmogelijk akkoord gaan.” De landbouworganisaties Boerenbond en ABS zijn verontwaardigd over de gang van zaken en kunnen zich evenmin vinden in dit voorstel.

Ook nieuwe voorstellen gedaan door verschillende afnemers, konden niet aanvaard worden. ‘Er wordt nog steeds onvoldoende rekening gehouden met de stijgende kostprijs voor het telen van kwaliteitsvolle industriegroenten. De contractprijzen moeten meer stijgen en dit ten minste in lijn met de stijgende kostprijzen’, aldus Boerenbond en ABS.

Per locatie aan diepvriesbedrijven een 100-tal tractoren

Het hoeft niet te verbazen dat met deze gegevens de actiebereidheid onder de groentetelers heel groot was. “Met deze actie willen we een krachtig signaal geven richting de afnemers. Landbouwers hebben nood aan prijzen voor hun producten die meer dan louter kostendekkend zijn. Faire prijzen voor onze producten, meer wordt er niet gevraagd.”

Op 4 verschillende locaties in West-Vlaanderen werd geprotesteerd door groentetelers.
Op 4 verschillende locaties in West-Vlaanderen werd geprotesteerd door groentetelers. - Foto: ABS

De actie ging donderdagmorgen om 9.30 uur van start. Per locatie waren een 100-tal tractoren ter plaatse. De hinder bleef voorlopig vrij lokaal. Bij Pasfrost in Zonnebeke stonden circa 130 tractoren. Daardoor werd de Passendalestraat afgezet, waardoor er geen doorgang mogelijk is richting Broodseinde of richting het centrum van Passendale.

Industrie wil ‘dialoog met landbouwers blijven voeren in wederzijds begrip’

Ook bij Ardo in Ardooie werd actie gevoerd. Daar stonden een honderdtal tractoren. Er was ondertussen een verkennend gesprek met de directie. Ardo laat in een persbericht weten dat het de bezorgdheid van de landbouwers over kostenstijgingen en geïmpacteerde oogsten door slechte weersomstandigheden begrijpt.

De actie was een gezamenlijk initiatief van Boerenbond en ABS om telersvereniging Ingro een hart onder de riem te steken.
De actie was een gezamenlijk initiatief van Boerenbond en ABS om telersvereniging Ingro een hart onder de riem te steken. - Foto: ABS-BB

"Onze landbouwers zijn belangrijk voor ons om kwalitatieve producten in de beste omstandigheden aan correcte voorwaarden op de markt te brengen", zegt Bernard Haspeslagh, COO van Ardo.

"Ardo wil zoals steeds de dialoog met de landbouwers blijven voeren in wederzijds begrip en met het oog op een verdere constructieve en duurzame samenwerking op langere termijn", klinkt het.

Belga

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken