Startpagina Paarden

Registratie van de plaatsen waar paarden gehouden worden

Sinds begin februari gelden nieuwe regelgevingen voor houders en eigenaars van paarden. We geven een overzicht.

Leestijd : 2 min

Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe Europese gezondheidswet moeten inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden vanaf 9 februari 2022 geregistreerd worden via de website www.horseid.be/extranet.

De nieuwe Animal Health Law maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de landbouwsector en voedselketen te versterken. De regels van de nieuwe wet worden toegepast in de verschillende Europese lidstaten en zijn aldus geharmoniseerd voor de hele EU.

Voor de paardensector zal de registratie van de inrichtingen waar paarden worden gehouden impliceren dat ze een registratienummer zullen toegewezen krijgen. De verantwoordelijke van een inrichting heeft tot 31 juli 2022 de tijd om zich in regel te stellen met deze registratie.

Wat is een inrichting?

Een inrichting is een plaats waar paardachtigen worden gehouden. Dit kunnen bijvoorbeeld stallen of weiden zijn voorzien van boxen. De houder of eigenaar van paarden op de geregistreerde plek zal voortaan ook een register moeten bijhouden van de aanwezige paarden in zijn infrastructuur. De bedoeling van dit register is om te allen tijde in kaart te kunnen brengen welke paardachtigen in desbetreffende infrastructuur aanwezig zijn of er aanwezig waren. Zo kan men dan, ingeval van ziekte, de locaties traceren waar de paarden verblijven of verbleven.

Welke gegevens moet het register bevatten?

Het register moet de volgende gegevens bevatten:

- Het UELN-nummer van elk paard.

- De geboortedatum.

- De datum van hun natuurlijke dood, verlies of slacht.

- Het unieke registratie- of erkenningsnummer van de inrichting van oorsprong, de bestemming van de dieren indien zij uit een andere inrichting afkomstig/bestemd zijn.

- Data waarop de verplaatsingen plaatsgevonden hebben

Bijkomende informatie en werkwijze kan je vinden op de website www.paarden.vlaanderen. Voorbeelden van een register en een instructievideo vind je eveneens via de aangegeven links op de website van Paarden Vlaanderen. Vragen kan je mailen naar info@horseid.be.

Patricia Borgenon

Lees ook in Paarden

Op bezoek bij een kleine, gedreven fokker: Stal van ’t Hof te Moerzeke van Andreas Van Geyte

Paarden Ik ontmoette Andreas vorige zomer als voorzitter van de jury op het laatste Vlaams Kampioenschap. Hij is bestuurslid van de VFBT, maar vooral een gedreven fokker van het Belgisch trekpaard. Hoewel hij deelnemer is aan het nationaal kampioenschap merries, dingt hij met zijn trekpaarden niet alleen mee aan keuringen, maar labeurt hij er ook mee op de omliggende akkers, zowel van hemzelf als van (meestal oudere) landbouwers in de buurt.
Meer artikelen bekijken