Startpagina Wetgeving

Milieu-inspectiediensten fuseren tot één organisatie

Binnen een relatief korte termijn fuseren de 5 Vlaamse milieu-inspectiediensten tot één organisatie. De fusie moet zorgen voor de nodige efficiëntiewinsten op het vlak van handhaving op het terrein. Er komen ook 18 inspecteurs bij.

Leestijd : 2 min

De 5 organisaties die in de toekomst onder een en dezelfde vlag gaan werken, zijn de inspectiediensten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open VLD) vreesde in de commissie voor Leefmilieu van het Vlaamse Parlement dat er na de voorgenomen fusie bevoegdheidsconflicten dreigen te ontstaan tussen verschillende diensten.

Tegenwerking of bijval?

Ze wilde van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) weten of de minister tegenwerking of bijval ondervindt vanuit de verschillende diensten in het licht van de aangekondigde fusie. De interpellante is bovendien bezorgd over de graad van het overleg met de diensten zelf in het vooruitzicht van de multidisciplinaire samenwerking.

Onaangekondigde controles

Minister Demir liet eerder al verstaan dat de eenmaking van de 5 milieu-inspectiediensten nog dit jaar afgerond moet zijn. De volgende maanden wordt een gefaseerd plan van aanpak uitgewerkt. Aandachtspunten zijn daarbij het bekijken van welke inspectiediensten het best samengevoegd worden en op welke domeinen een nauwere samenwerking aangewezen is. Iedereen zal zijn eigen specialiteit behouden. Nog tegen het einde van deze maand worden de resultaten verwacht van de lopende forensische en systeemaudit.

De bevoegde minister liet even in haar kaarten kijken en zei dat ze niet weigerachtig staat tegenover af en toe onaangekondigde controles, ook binnen de eigen dienst Handhaving en Inspectie.

Bovendien vindt ze het belangrijk om de informatiedoorstroming te verbeteren. “Terwijl je de bodem controleert, kun je misschien ook eens naar het water of naar iets anders kijken.” Daarmee wil minister Demir duidelijk maken dat de (eventuele) fusie moet leiden tot meer efficiëntie en tot een betere samenwerking.

Fons Jacobs

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken