Startpagina Veeteelt

Nieuw KB biedt mogelijkheden voor de rundveesector

Vanaf 2 mei 2022 zal een nieuw Koninklijk Besluit (KB) Identificatie en Registratie in voege treden. Voor de rundvee- en vleeskalversector betekent dit in hoofdzaak dat het gekende papieren paspoort voor elk rund verdwijnt. De bedoeling op termijn is om, voor wie dit wenst, volledig digitaal (dus zonder fysiek document) dieren te verhandelen.

Leestijd : 5 min

In eerste fase schakelen we over naar nieuwe documenten om dieren te kunnen verhandelen die de veehouder bovendien voortaan zelf kan printen. In bepaalde gevallen zal dit ook in de handel kunnen. Op die manier kan iedereen op eigen tempo de digitale weg vrijblijvend inslaan. DGZ geeft je graag al mee wat dit nieuw KB inhoudt.

Vanaf het nieuw KB zullen de huidige paspoorten niet langer verdeeld worden. In plaats hiervan wordt er overgeschakeld naar 2 nieuwe documenten die enkel nog een functie hebben in de handel. Enerzijds is er het verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel. Anderzijds is er het identificatiedocument voor export dat maximaal 10 dagen voor de geplande export mag aangevraagd worden. Het is belangrijk dat deze documenten altijd de meest correcte gegevens bevatten. In een overgangsfase mag je voorlopig ook nog het huidige paspoort verder gebruiken als verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel.

Op het bedrijf zelf hebben de huidige paspoorten en de nieuwe documenten geen waarde meer. Dit betekent concreet dat je niet langer van elk aanwezig rund op het bedrijf een document moet bijhouden. Ook van een gestorven rund hoef je niet langer het document aan DGZ te bezorgen.

Zelf je documenten printen

Met de start van het KB zal je voortaan zelf als veehouder de documenten die je nodig hebt om een rund te verhandelen kunnen printen van zodra een dier verhandelbaar is.

Van zodra je als veehouder in de Saniteldatabank hebt aangegeven dat een dier vertrokken is of zal vertrekken naar een bepaalde overnemer, kan deze overnemer de verplaatsings- en identificatiedocumenten eveneens afdrukken. Ook de markten, verzamelcentra,… kunnen de documenten van aangekomen runderen op hun inrichting printen. Hoe verloopt dit praktisch? De verschillende partijen kunnen de documenten aanvragen via Veeportaal. Kort erna ontvangt men een e-mail met een link waarmee je de documenten in pdf-vorm kunt downloaden en printen.

Indien je als veehouder wenst over te schakelen naar een digitale werkwijze (digitaal beslag) en DGZ dus niet langer de documenten voor je hoeft te printen en te versturen, kan je dit nu reeds aan DGZ melden. Je stuurt een e-mail naar helpdesk@dgz.be met vermelding van je beslagnummer en dat je digitaal wil werken vanaf de nieuwe wetgeving. Je kan deze keuze op elk moment terug aanpassen indien je dit wenst.

Verkies je als veehouder toch dat DGZ je systematisch van elke geboorte of aankoop een verplaatsingsdocument (binnenlandse handel) bezorgt, kan dit nog steeds. In dat geval hoef je zelf niets te ondernemen, bij de start van de nieuwe wetgeving blijft dit verder lopen zoals in de huidige situatie. Ook het telefonisch meldingssysteem (VRS) blijft bestaan.

Immobiliteitsperiode

Nieuw in Sanitel vanaf het nieuw KB zijn de handelsstatus en immobiliteit van een rund. Dit houdt in dat elk rund dat toegevoegd wordt aan een beslag (geboorte of aanvoer) eerst standaard de status ‘geïmmobiliseerd’ krijgt. Pas na een bepaalde periode na de melding van de geboorte of aanvoer én nadat alle resultaten van de nodige onderzoeken gekend zijn, krijgt een rund de status ‘verhandelbaar’ en kan het (terug) vertrekken. Het is ook pas op dit moment dat het verplaatsingsdocument of identificatiedocument van het betreffende rund kan worden aangevraagd via Veeportaal of per post wordt verstuurd door DGZ.

Melding van aankomst van runderen

Bij binnenlandse aankoop van runderen registreer je voortaan bij voorkeur zelf de aankomsten via Veeportaal en dit nog steeds binnen de 7 dagen na aankomst.

Als alternatief kan je nog steeds de te registreren aankopen aan DGZ bezorgen, maar houd ook in dit geval rekening met de meldingstermijn van 7 dagen waar je moet aan voldoen, ook als je hiervoor een derde partij (bv. je dierenarts) inschakelt.

Bij aankoop van runderen uit het buitenland, blijft de huidige werkwijze grotendeels behouden. Je bezorgt de originele identificatiedocumenten en het formulier handelsverkeer of aanvoerformulier aan DGZ. Vanaf mei bezorg je DGZ voortaan ook een kopie van het gezondheidscertificaat. Je houdt zelf het origineel (of een kopie indien je enkel over een kopie beschikt) bij op je beslag. Als je nog een papieren register bijhoudt vul je de runderen er op aan. Voor beslagen die geen papieren register meer bijhouden is de aanwezigheid van het gezondheidscertificaat (of de kopie) voldoende in afwachting dat de runderen geregistreerd worden door DGZ op jouw beslag.

Uitgestelde plaatsing van een hermerking

Op vraag van de sector is er vanaf het nieuw KB ook voorzien om bij het bestellen van een hermerking actief aan te geven dat deze niet binnen de 7 dagen na ontvangst kan geplaatst worden. Dergelijke runderen worden in de Saniteldatabank geregistreerd met een status ‘vrijgegeven ter slachting’. Runderen met één oormerk mogen immers enkel rechtstreeks naar het slachthuis. Van zodra het rund hermerkt is, dient DGZ gecontacteerd te worden om de status van het dier terug aan te passen.

Belang van het register neemt toe

Je bedrijfsregister wordt vanaf het nieuw KB hét belangrijkste document dat je nog steeds ofwel digitaal ofwel op papier kunt bijhouden. In het register moeten alle runderen genoteerd staan en het moet binnen de 7 dagen bijgewerkt zijn met alle geboortes, sterftes, vertrekken en aankomsten.

Ook voor beslagen die geen papieren register meer bijhouden, zijn alle meldingstermijnen voortaan gelijkgesteld op 7 dagen. Je register kan nog tot 3 jaar terug opgevraagd worden. Aangezien je register hét centrale document op je bedrijf wordt, is het van nog groter belang om minstens jaarlijks alle aanwezige dieren af te toetsen met dit register. Het grote voordeel hiervan is dat je op die manier zelf eventuele vergissingen tijdig opspoort.

Ondersteuning en begeleiding van de handel

Handelaars, markten, verzamelcentra,… kunnen vanaf mei bij de verenigingen (DGZ en ARSIA) terecht voor de begeleiding en ondersteuning bij hun verantwoordelijkheden op het vlak van identificatie, registratie en traceerbaarheid. Met het nieuw KB valt dit immers voortaan onder de bevoegdheid van de verenigingen.

Verdere digitalisering in de toekomst

Het nieuw KB voorziet reeds dat runderen volledig digitaal (zonder fysiek document) kunnen vertrekken, op voorwaarde dat de vertrekmelding geregistreerd is in de Saniteldatabank vóór het effectieve vertrek van een rund. De geregistreerde overnemer van het rund kan daarmee verder aan de slag.

De verenigingen werken volop aan gebruiksvriendelijke toepassingen voor de handel en het vervoer. Van zodra deze gebruiksklaar zijn, wordt hierover verder gecommuniceerd.

DGZ geeft meer info

Om iedereen verder wegwijs te maken in dit nieuw KB en de praktische toepassing ervan, organiseert DGZ enkele webinars op volgende data:

- Nieuw KB I&R voor rundveehouders: maandag 4 april 2022 om 20u

- Nieuw KB I&R voor vleeskalverhouders: woensdag 6 april 2022 om 20u

- Nieuw KB I&R voor handelaars en vervoerders: woensdag 20 april 2022 om 20u

Je kan je inschrijven voor deze webinars via www.dgz.be/inschrijving-webinar-ir-rund, waarbij je aangeeft welke sessie(s) je wil volgen. Deze webinars worden opgenomen en nadien ter beschikking gesteld.

Stephanie Bothuyne en Veerle Ryckaert

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken