Startpagina Akkerbouw

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2022 beslist dat de landbouwers in gebiedstype 2 en 3 ook dit jaar de equivalente maatregel wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt kunnen toepassen.

Leestijd : 1 min

Nieuw is dat de maatregel wordt uitgebreid met wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt. Daarvoor zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor de wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt.

De maatregel ‘wintergranen of wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt’ komt bovenop de 3 equivalente maatregelen die landbouwers sowieso al konden aanvragen voor 2022: ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’, ‘inzaai onbeteelde stroken’ en ‘afvoer oogstresten’.

Wat zijn equivalente maatregelen?

Landbouwers moeten in uitvoering van MAP 6 op percelen in gebiedstype 2 en 3 een aantal maatregelen toepassen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor het verplicht inzaaien van vanggewassen en het toepassen van verstrengde bemestingsnormen kunnen ze equivalente maatregelen inzetten. Een equivalente maatregel geeft de landbouwer de kans om de doelstelling van de gebiedsgerichte maatregel op een andere manier te behalen.

Ze kunnen de equivalente maatregelen aanvragen op het Mestbankloket, in de rubriek ‘Aanvragen’ tot en met 30 april 2022. Meer informatie over de voorwaarden van de verschillende equivalente maatregelen en de aanvraagprocedure is terug te vinden op de website van de VLM, op de pagina over de equivalente maatregelen.

VLM

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken