Startpagina Pluimvee

Vogelgriep: Maatregelen blijven van kracht

Het risico op vogelgriepbesmetting is nog niet afgenomen. Het FAVV laat weten dat de maatregelen voorlopig tot en met 10 maart gelden, tenzij het risico ondertussen sterk zou afnemen. In dat geval kunnen de maatregelen vroeger of gedeeltelijk opgeheven worden. Maar als het risico blijft, zal die periode verlengd worden. Blijf de maatregelen om te voorkomen dat de dieren worden besmet zeker correct toepassen.

Leestijd : 3 min

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is een bijzonder agressief virus dat veel ziekte en sterfte veroorzaakt, zowel bij wilde vogels als bij gehouden vogels. Het virus circuleert al sinds einde oktober 2016 in bijna heel Europa. Op 1 februari werd in ons land een eerste – en voorlopig enige - besmetting met dit virus ontdekt bij een houder van siervogels in Lebbeke. Zijn vogels werden besmet door direct contact met wilde eenden en ganzen.

Risico op besmetting bestaat nog steeds

Dat er ondertussen bij ons geen bijkomende besmettingen meer gevonden zijn, betekent niet dat het risico afgenomen is. Waarschijnlijk zijn er nog steeds besmette wilde vogels aanwezig. In de ons omringende landen blijven de afgelopen weken een behoorlijk aantal gevallen opduiken bij wilde vogels, en in Duitsland ook bij pluimvee en andere gehouden vogels. Verderop, in Centraal- en Zuidoost-Europa, woedt de ziekte nog veel intenser. Aangezien wilde vogels zich gemakkelijk over tientallen en zelfs honderden km kunnen verplaatsen onder druk van de koude of gebrek aan voedsel, blijft het risico bijzonder hoog.

Hou maatregelen vol

Het Voedselagentschap roept dan ook alle houders op om alle verplichte maatregelen vol te houden, hoe lastig deze soms ook zijn voor de dieren. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om contacten tussen gehouden vogels en wilde vogels zoveel mogelijk te verhinderen en zo een besmetting, die steeds gepaard gaat met veel dierenleed, te voorkomen.

Ter herinnering

•Alle vogels en pluimvee van hobbyhouders (particulieren, amateurs) en professionele houders moeten opgehokt worden. Het opsluiten van de dieren in hun hok is overigens niet de enige manier om hen af te schermen; ook het houden in open lucht onder netten is toegelaten. Deze beide manieren zijn de enige werkbare om het risico op besmetting gedurende langere tijd zo klein mogelijk te houden.

•Uiteraard moeten de dieren ook afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden. Daarbij mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

•Daarnaast zijn ook nog steeds markten, verzamelingen en andere evenementen, waar pluimvee en/of andere vogels van verschillende houders samenkomen, verboden.

Ook voor duiven en loopvogels

Het Voedselagentschap herhaalt dat deze voorzorgsmaatregelen ook gelden voor duiven en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes, …). In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt en deels geldt voor andere, minder agressieve vogelgriepvirussen, zijn deze vogelsoorten immers ook gevoelig aan dit bijzonder agressieve H5N8-virus. Ook bij hen kan het virus dus door contact met wilde vogels overgebracht worden, zoals enkele besmettingen van de afgelopen maanden her en der in Europa bewijzen. Specialisten van het nationale referentielaboratorium voor dierziekten CODA en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen bevestigen de noodzaak van de maatregelen. Houders van duiven en loopvogels kunnen zoals anderen dus ook hun vogels buiten laten, maar dan onder netten die de dieren voldoende afschermen van wilde vogels.

FAVV

Lees ook in Pluimvee

Wachten op bruikbaar vaccin tegen vogelgriep

Pluimvee Vaccineren zal een belangrijke aanvulling zijn op de bestaande maatregelen tegen vogelgriep, maar momenteel moeten we wachten op bruikbare vaccins en moet ervoor gezorgd worden dat de export niet in het gedrang komt. Dat zei Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns in de commissie Landbouw van het Vlaamse parlement op 11 januari.
Meer artikelen bekijken