Handelt Beneo-Orafti correct met haar telers?

Kostenstijgingen staan de rendabiliteit van de cichoreiteelt in de weg.
Kostenstijgingen staan de rendabiliteit van de cichoreiteelt in de weg. - Foto: TD

De oorlog in Oekraïne bezorgde het land een ongekend humanitair drama. We geven het onze volledige steun. Deze oorlog heeft de afgelopen weken ook de agrarische sector behoorlijk door elkaar geschud. Wij worden geconfronteerd met een stijging van de kosten van verscheidene van onze productiemiddelen. Deze stijging begon al enkele maanden geleden met een recordprijs voor meststoffen. De OPCO, de professionele organisatie van cichoreitelers van Oreye, heeft berekend met welke kostenstijgingen de cichoreiproducenten te maken zullen krijgen. Deze kostenstijgingen zullen dit jaar de teelt van vele producenten minder rendabel maken. De kostenstijging zal immers 300 tot 400 euro/ha bedragen, wat overeenkomt met een minimum van 6 tot 8 euro/ton cichorei, geproduceerd met een gemiddelde opbrengst van 50 ton/ha.

Geconfronteerd met dit geval van overmacht en om de economische gezondheid in de cichoreisector te behouden, vroeg de OPCO een uitzondering op het contract van 6 euro/ton cichorei bovenop de basisprijs voor 2022.

Slechts 2 euro/ton extra

De OPCO kreeg het volgende ant-woord van Beneo-Orafti: een ontoereikend voorstel van 2 euro/ton cichorei. Dat is verre van wat nodig is om de huidige realiteit van de cichoreiproducenten te kunnen aanpakken.

Het partnerschapsprincipe tussen de producenten en de fabriek, waar Beneo-Orafti het zo graag over heeft, wordt gewoon genegeerd.

Geconfronteerd met deze onaanvaardbare situatie reageerde de OPCO door aan te geven dat er niet verder onderhandeld zal worden voor de campagne 2023, zolang er niet naar behoren gevolg wordt gegeven aan de gerechtvaardigde verhoging van 6 euro. De houding van Beneo-Orafti doet twijfels rijzen over onze toekomstige inzet voor de cichoreiteelt, in een tijd waarin de situatie voor veel landbouwproducties snel verandert.

Cichoreitelers hebben net 2 moeilijke jaren achter de rug, met droogte in 2020 en slecht weer en kou in 2021, waardoor de opbrengst onder het gemiddelde lag. Deze crisis is een nieuwe klap. We accepteren geen situatie van cichoreiproductie zonder inkomen. De Egalimwet in Frankrijk zou een voorbeeld moeten zijn voor de landbouwsector in België. Volgens deze wet moeten alle schakels van een voedselketen hun productiekosten presenteren en dienen deze indicatoren als basis voor handelsbesprekingen (wet Besson-Moreau, van kracht sinds 2022). Fabrikanten zijn nu verplicht om de door landbouwers gevraagde prijsverhogingen te betalen op basis van hun productiekosten.

Gebrek aan rechtvaardigheid

De OPCO zal deze discussie met Beneo-Orafti voortzetten zolang er geen rekening wordt gehouden met de rendabiliteit van cichorei op korte en middellange termijn. In deze tijden van crisis rekent elke speler in de verschillende economische sectoren de stijging van de kosten als gevolg van dit conflict door. Het is voor ons ondenkbaar dat alleen de cichoreiproducenten hun ongekende kostenstijgingen niet kunnen claimen. Dit is een duidelijk gebrek aan rechtvaardigheid.

OPCO

Meest recent

Meest recent