Startpagina Bieten

Verzorg je bieten: vorstschade en plagen gespot

KBIVB meldt op regelmatige basis de teeltontwikkeling. Zo ook op 21 april. Momenteel zijn de meeste bietenpercelen gezaaid. Het instituut geeft aan wat te doen bij vorstschade en houdt plaagontwikkeling bij. Bladluizen, bietenkever en aardvlooien werden al vastgesteld.

Leestijd : 2 min

De meeste bietenpercelen zijn ondertussen gezaaid. Cijfers van maandag 18 april van de Tiense Suikerraffinaderij geven aan dat 97% en voor Iscal 94% van het bietenareaal is gezaaid. De warmere temperaturen van de laatste week hebben gezorgd voor een sterke stijging in opkomst. Verschillende percelen gezaaid in de eerste weken van de zaaiperiode (de week van 14 maart en vroeger) zitten aan een opkomst van meer dan 85% en ontwikkelen de eerste echte bladeren. Volg de teeltontwikkeling suikerbiet via de kaart “Opkomst bieten

Vorstschade

Op verschillende percelen wordt er vorstschade gemeld. Dit is zichtbaar onder de vorm van een insnoering van het stengeltje na uitgraven van het kiemplantje.

Op basis van ervaringen in het verleden raden we jullie aan niet te snel over te gaan tot herzaai. Voor deze beslissing te nemen, moet je het aantal gezonde planten per 10 meter telen, op verschillende plaatsen en verschillende zaailijnen. Herzaai wordt slechts aangeraden wanneer er minder dan 18 gezonde planten (20 bij zaai op 50 cm) per 10 meter geteld worden.

Vorstschade kan hoger zijn in zeer fijn klaargelegde grond. Tot op heden werden ongeveer 100 hectaren herzaaid, voornamelijk door vorstschade en enkele percelen door korstvorming.

Bladluizen, bietenkever, aardvlooien

Binnen de “Waarschuwingsdienst biet” werden er afgelopen week op 78 percelen observaties uitgevoerd naar de aanwezigheid van plagen. Op amper 4 van de 78 velden werden er groen ongevleugelde bladluizen teruggevonden en dit in kleine aantallen. Ook zwarte bladluizen werden op verschillende percelen opgemerkt. Het is belangrijk om pas een behandeling uit te voeren zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen op 10 planten is bereikt. We raden jullie aan waarnemingen uit te voeren en alert te blijven op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluizen verstoppen zich het liefst op de onderkant van de bladeren en in de nog opgekrulde hartblaadjes.

Naast bladluizen werden er op enkele percelen schade van bietenkever en aardvlooien vastgesteld. We raden jullie aan geen behandeling uit te voeren tegen deze plagen en zeker middelen op basis van pyrethroïden dienen vermeden te worden, zelfs in mengsels. Ze doden het klein aantal nuttige insecten aanwezig op het perceel en zijn nauwelijks effectief tegen bladluizen. Dit zou uiteindelijk resulteren in grotere problemen met bladluizen.

Volg de bladluisdruk in de bietenpercelen via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”

KBIVB - MV

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken