Startpagina Veeteelt

Premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij is uitbetaald

Eind april 2022 heeft het Departement Landbouw en Visserij het saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.

Leestijd : 2 min

De premie werd uitbetaald voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben tijdens het kalenderjaar 2021 en is beperkt tot het individueel aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Het totale bedrag van de premie per steungerechtigde zoogkoe is 182 euro.

Aan de landbouwers met minder dan 14 premiegerechtigde dieren in het kalenderjaar 2021, werd geen saldo uitbetaald.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan 2.000 euro, wordt op het bedrag boven de 2.000 euro een verlaging van 1,658907% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan 400 euro, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Landbouwers kunnen alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen op de afrekening. In de eerste helft van mei wordt de afrekening op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij geplaatst (www.landbouwvlaanderen.be).

Departement Landbouw & Visserij

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken