Kan grasland het klimaat redden?

Beweiding

Talloze studies werden opgezet: hoe kan koolstof het best worden vastgelegd, zodat de opwarming van de aarde toch wat getemperd wordt? Grasland zou hier een grote rol in spelen. En het omgaan met grasland natuurlijk ook.

Gras (rechts) kampt makkelijker met een zomerdip, terwijl gras-klaver (links) doorgroeit.

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

Beweiding

Vlinderbloemigen kunnen rekenen op een groeiende interesse bij rundveehouders. Naast de verplichte gewasdiversificatie in het kader van de vergroening en een aantrekkelijke premie kunnen deze gewassen ook enkele sterke teelt- en voedertechnische troeven op tafel leggen. Bovendien draagt de lokale productie van eiwit bij aan een duurzamere rundveehouderij.

Grasgroeivoorspelling kan melkveehouders helpen bij het plannen van beweiding  en maaien.

Grasgroei meten of grasgroei voorspellen?

Melkvee

In de projecten ‘Amazing Grazing’ en ‘Precisie landbouw 2.0’ schatten Nederlandse onderzoekers via modellen de actuele grasopbrengst en voorspellen ze de groei in de komende dagen. Een goede basis die snel veel informatie geeft, meent het Nederlandse consortium. Levert dit betekenisvolle resultaten op voor Vlaanderen?

In de slechte perceptie van landbouw ziet Van den Heuvel een fantastische uitdaging voor Groene Kring. Daar wil ik jullie zeker in steunen, klinkt het.

Nieuwe minister van Landbouw Koen Van den Heuvel: “Landbouw heeft enorm probleem met perceptie”

Melkvee

Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel bezocht vandaag vijf innoverende bedrijven die actief zijn in de landbouwsector. Hij kondigt daarbij aan dat hij 1,75 miljoen vrijmaakt voor VLIF-omkaderingssteun die innovatieve onderzoekstechnieken ondersteunt.

De stichting Weidegang wil meer koeien in het landschap, om de consument niet te vervreemden van de melkveehouderij.

De meerwaarde van de weide

Melkvee

Melk van koeien die grazen is gegeerd. Supermarkten willen weidemelk in hun zuivel. En waarom ook niet? Grasmelk is gezonder, niet waar? Koeien zijn gelukkiger in de wei dan op stal, toch? En je proeft toch wel het verschil? Eenduidige antwoorden zijn er niet. Uiteindelijk weegt maar één argument echt door: mensen willen koeien in de weide zien.

Melkrobots op de wei

Melkvee

In het Duitse Eifelgebied zien de 125 koeien van Markus Legge hun stal helemaal niet van half april tot half oktober. Hun melk raken ze kwijt bij twee melkrobots in containers op de weide. Daar krijgen ze ook krachtvoer. “Ik voeder niet, ik mest geen stallen uit, mijn tractor blijft binnen... Het enige wat ik in de zomer nodig heb, is mijn hond”, lacht Markus.

Om definitief uitsluitsel over doorzaaien te geven, is er eigenlijk nog te weinig onderzoek , aldus Alex De Vliegher.

Gras blijft het belangrijkste eiwitgewas op het bedrijf

Melkvee

Hoe meer de dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. Het zou een beetje de conclusie kunnen zijn van 35 jaar ILVO-onderzoek door Alex De Vliegher. De teeltomstandigheden zijn in vergelijking met toen fel gewijzigd, maar de thema’s zijn voor een deel hetzelfde gebleven. “Gras blijft het belangrijkste eiwitgewas op het bedrijf”, is De Vliegher overtuigd.