Startpagina Bieten

Een derde van bietenvelden bereikt spuitdrempel voor bladluizen

Afgelopen week werden er door het Bieteninstituut (KBIVB) op 148 bietenpercelen waarnemingen uitgevoerd naar de aanwezigheid van plagen, met in het bijzonder bladluizen. Vorige week bereikten de eerste velden de eerste behandelingsdrempel.

Leestijd : 2 min

Sindsdien werden dagelijks velden gemeld aan de drempel van 2 groen ongevleugelde bladluizen op 10 planten. Momenteel hebben 29 % van de bietenpercelen de eerste behandelingsdrempel bereikt. Hou de bladluispopulatie op uw veld(en) dus zeker in het oog, zowel wanneer u nog geen bespuiting of al een eerste bespuiting hebt uitgevoerd.

De insecticiden verliezen namelijk na ongeveer 10 dagen na de bespuiting op kleine bieten hun werkzaamheid. Waarnemingen uitvoeren blijft dus de boodschap!

Aandachtspunten

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten:

- Behandel met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha of Closer 0,2l/ha.

- Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed!

- Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.

- Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.

- De verwachte werkingsduur van de behandeling kan gelimiteerd zijn bij een behandeling op kleine bieten.

- Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.

Zwarte bonenluis

Midden april werden de eerste zwarte bonenluizen geobserveerd. Het aantal percelen en de aantallen kolonies steeg wekelijks. Deze week werd er op 80% van de 148 geobserveerde bietenpercelen de aanwezigheid van zwarte bonenluizen gemeld. De typische symptomen onder de vorm van opkrullende bladeren door het opzuigen van sap tijdens het voeden, zijn duidelijk zichtbaar op verschillende percelen. Deze opgekrulde bladeren zijn geen reden tot paniek.

Zwarte bonenluizen zijn slechte overdragers van vergelingsziekte virussen. Daarom raadt het Bieteninstituut geen behandeling aan tegen zwarte bonenluizen. Zeker behandelingen met een pyrethroïde zijn af te raden aangezien dit nefaste gevolgen heeft op de aanwezigheid van nuttigen en bestrijding van groene bladluizen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Behandel tijdig tegen onkruid en slakken in bieten

Bieten Het Bieteninstituut (KBIVB) bemerkt dat de voorbije weersomstandigheden hebben bijgedragen aan een snelle opkomst en ontwikkeling van de onkruiden in bietenvelden. Ze benadrukken dat onkruid behandeld moet worden van zodra het zichtbaar is.
Meer artikelen bekijken