Franse boeren zaaien meer zonnebloemen en minder maïs

Franse boeren hebben minder maïs uitgezaaid en meer zonnebloemen.
Franse boeren hebben minder maïs uitgezaaid en meer zonnebloemen. - Foto: TD

Uit de statistieken van het Franse ministerie van Landbouw blijkt dat de met zonnebloemen bezaaide oppervlakte met 8,6  % is gestegen.

Oekraïne staat in voor goed de helft van de wereldwijde productie van zonnebloemolie, en vanwege de oorlog kan het land op dit moment amper zonnebloemolie exporteren. “Zonnebloem is ook een gewas dat minder stikstof nodig heeft dan maïs en beter bestand is tegen droogte”, aldus het Franse ministerie.

De meststoffenprijzen gingen de voorbije weken fors de hoogte in. Geschat wordt dat het zonnebloemareaal in 2022 zo’n 758.000 ha zal bedragen, 8,6  % meer dan in 2021 en 17,8  % meer dan het gemiddelde in de periode 2017-2021. Het record van 2020 wordt echter niet gehaald. Vooral in departementen waar de maïsoppervlakte afneemt, werd er opvallend meer zonnebloem gezaaid.

Ook wat betreft andere oliehoudende gewassen wordt een groei opgetekend. Voor koolzaad gaat het in vergelijking met 2021 om een stijging met 18  %, maar het koolzaadareaal blijft wel onder het gemiddelde van de periode 2017-2021. Voor soja gaat het om een groei met 4  %. Het areaal voor zachte tarwe is met 3,8  % gedaald en dat voor korrelmaïs met bijna 6  %. Bij voedermaïs, bestemd voor dieren, is de bezaaide oppervlakte stabiel gebleven.

Belga

Meest recent

Meest recent