Startpagina Droogte

Onttrekkingsverbod op enkele onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 17 mei tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg.

Leestijd : 2 min

Na de tweede helft van april viel er amper neerslag. De weervoorspellingen sturen aan op warme, zomerse dagen met de kans op beperkte neerslag later deze week. Onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren. Daarna volgt vermoedelijk een nieuwe droge periode. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.

Sinds april

Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Vanaf morgen komen daar nog tijdelijke onttrekkingsverboden bij voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart. Voor de stroomgebieden van de Martjesvaart, Handzamevaart en de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer. De kaart hieronder geeft een overzicht van de zones waar het onttrekkingsverbod van toepassing is.

ontrekkingsverbod

Nu ook andere waterlopen

Het streefpeil van het Blankaartbekken is 2m70. De Blankaart is een belangrijk gebied voor broedvogels. Het waterpeil is er ondertussen gezakt naar 2m56. Dit is het laagste peil gemeten midden mei van de voorbije 5 jaar, met toch 4 droogteperiodes.

In de andere waterlopen is een dalende trend vast te stellen. Voor de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek worden de minimumpeilen niet meer gehaald. De overige zones die onder het onttrekkingsverbod vallen, flirten met de minimumdrempels en is eerstdaags te verwachten dat ze eronder duiken.

Onherstelbare schade voorkomen

De tijdelijke onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit treedt er voor de beschermde planten- en diersoorten onherstelbare schade op. Enkel in specifieke situaties zijn beperkte onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen en de provinciale website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is. Het ingestelde verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Het blijft uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden. Duurzaam met het kostbare water omspringen is een must.

Provincie West-Vlaanderen

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken