Startpagina Actueel

Insectenkweek kan niet iedereen bekoren

De insectenkweek manoeuvreert naar een plaats in onze landbouw. Vlaanderen blijft zich voor de kweek van insecten inzetten, ook al omdat dit past binnen de kerndoelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie. Niet iedereen is echter even enthousiast.

Leestijd : 3 min

Volksvertegenwoordiger Jo Brouns (cd&v) – intussen Vlaams minister van Landbouw – peilde recent in de commissies Landbouw en Natuur bij de respectievelijke bevoegde ministers van dat moment naar hun meningen over insectenkweek. Het onderwerp is actueel en vecht om een plaats in het verduurzamen van de land- en tuinbouw.

“We kijken op welke manier we nog meer insecten kunnen produceren en ook consumeren”, toonde viceminister-president en toenmalig minister van Landbouw Hilde Crevits (cd&v) zich in de parlementaire commissie Landbouw enthousiast. Zij was op dit domein geestdriftiger dan haar collega minister Zuhal Demir (N-VA), die dat in de commissie Natuur liet blijken.

Aanspraak op steun

Wie inzicht heeft in de actuele grondstoffenprijzen voor dierenvoeding beseft volgens Brouns dat de insectenkweek ook daar zijn plek heeft.

Hilde Crevits kwam haar partijgenoot tegemoet met de melding dat investeringen die gericht zijn op de kweek van insecten aanspraak kunnen maken op VLIF-steun. Omdat het een startende sector is, kunnen investeringen in insectenkweek ook in aanmerking komen voor VLIF-projectsteun innovatie.

Risico’s inschatten

Minister van Omgeving Zuhal Demir maakt voorbehoud. Zij ziet in de kweek van insecten risico’s voor de volksgezondheid en de biodiversiteit. Het departement Omgeving maakt momenteel geen deel uit van een strategisch platform dat rond insectenkweek werd opgericht. De minister vindt dat de Vlaamse Regering geen insectenkweek moet steunen vooraleer een volledige inschatting is gemaakt van de risico’s voor mens en omgeving. Volgens haar moeten we eerst weten wat de risico’s zijn voor men zulke projecten gaat ondersteunen.

Als je het aan minister Demir vraagt, dan dient het wettelijke en controlekader voor insectenkweek dringend verder worden uitgetekend, ook voor het opleggen van milieuvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen volgens haar op Europees vlak geharmoniseerd te zijn wegens het open verkeer van goederen en wegens de verspreiding van invasieve exoten.

Zwartesoldatenvliegboerderij

Demir wuift de argumentatie van Jo Brouns (n.v.d.r. Brouns is ook burgemeester van Kinrooi) dat de Vlaamse Regering ondertussen financiële steun heeft gegeven aan het concrete project de zwartesoldatenvliegboerderij in Kinrooi nog even weg.

Ze heeft evenmin oor voor de voordelen van de insectenkweek die de interpellant op een rijtje zet. Hij situeert die voordelen binnen de circulaire landbouw als landbouw van de toekomst. Omdat heel wat concrete bedrijven in de klassieke landbouw geen toekomst meer hebben, gaan ze op zoek naar differentiatie.

In de zoektocht naar duurzame diervoedergrondstoffen komen insecten steeds meer in het vizier van diervoederbedrijven en onderzoekers. Insecten kunnen ook een bijdrage leveren om het tekort aan productie van eiwitten in de EU, de zogenaamde protein gap, te verkleinen door lokale productie van hoogwaardige eiwitten. Daarom heten insecten een veelbelovende bron van eiwitten te zijn, in het bijzonder door hun eigenschap om laagwaardige nutriënten efficiënt om te zetten in hoogwaardige grondstoffen.

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken