Startpagina Bedrijfsnieuws

Augmenta Mantis-gewascamera bij Agrometius

Vroeger liepen onze bompa’s door de gewassen om deze te verzorgen. Met het groter worden van de bedrijven en de machines gebeurde dit niet meer, maar met de gewascamera Augmenta Mantis kan de akkerbouwer weer beschikken over extra ogen in het veld: de ogen van bompa 4.0.

Leestijd : 5 min

Vantage Agrometius wil het boeren gemakkelijker maken om het rendement van hun teelten te vergroten. Dat doen het bedrijf door de input te verkleinen en tegelijkertijd de opbrengsten te verhogen. Daarvoor gebruikt het data van bodem, klimaat en uiteraard het gewas. Met de Veris-scanner krijgt de teler inzicht in de factor bodem en met de GeoBas bodem- en weersensoren krijgt hij inzicht in het klimaat.

Vantage Agrometius had de Greenseeker in zijn programma voor het inzicht in het gewas. De Greenseeker heeft een breedte van ongeveer 60 cm en dat is een beperking.

Daarom ging Vantage Agrometius op zoek naar een alternatief. Dat vonden ze in de Mantis-gewascamera van het Griekse Augmenta. Deze camera kan het gewas over een breedte van 40 m scannen. Omdat het doel is om ooit op plantbasis te kunnen werken, betekent dit dat je over de volle breedte van spuit of kunstmeststrooier zal moeten scannen. Verder heeft de Augmenta Mantis een RGB-camera, die foto’s maakt van het gewas en deze toevoegt aan de beelden van de multispectraalcamera’s. De multi-spectraalcamera’s vormen wel het hart van het systeem. Waar een groensensor de fout in kan gaan door een hol staand gewas te willen compenseren met een hogere stikstofgift, voorkomt de RGB-camera van de Augmenta dit.

Griekse akkerbouwer

Augmenta is een Grieks bedrijf, in 2014 opgericht door George Varvarelis en Jim Evangelopoulos. Deze laatste is behalve elektrotechnisch ingenieur ook akkerbouwer. Hij liep tegen de onvolkomenheden aan van de bestaande gewassensoren en besloot om er zelf een te ontwikkelen. George en Jim stelden zich daarbij een aantal eisen. Behalve dat de sensor ook over een camera zou moeten beschikken, was het ook vereist dat de sensor in realtime een kunstmeststrooier of spuitmachine aan zou kunnen sturen.

Verder zou het een product moeten worden waarmee telers in de hele wereld uit de voeten kunnen. Daar hebben de mannen voor gezorgd door de eerste 25 sensoren die ze sinds 2017 hebben gemaakt uit te zetten over de hele wereld en intensief te volgen. De apparaten gingen naar Zuid-Amerika, Australië, Noord-Amerika en dwars door Europa. Vantage Agrometius heeft in 2021 de Mantis intensief getest in België, Nederland en Duitsland. Dit gebeurde in diverse gewassen. Behalve in granen gebeirde dit ook in aardappels, uien en lelies.

Gemakkelijke bediening

Een andere eis die de Grieken zichzelf oplegden, was dat het systeem gemakkelijk te bedienen zou zijn. Vooral in de grootschalige landbouwgebieden zijn het niet altijd goed opgeleide mensen die als chauffeur fungeren. Er zijn daarom maar weinig handelingen en instellingen nodig om met het systeem te kunnen werken. Een voorbeeld van het gebruiksgemak is het automatisch uploaden van de resultaten naar een portaal.

Een laatste eis betrof de mogelijkheid dat het systeem achteraf opgebouwd moest kunnen worden op bestaande machines.

De Augmenta Mantis-gewascamera wordt op het dak van de trekker of zelfrijdende spuitmachine geplaatst. Hij heeft 2 camera-units in stereo opstelling geplaatst. Hierdoor is de camera in staat om diepte te herkennen. Elke unit heeft 3 lenzen, een voor de foto’s en 2 voor de multispectraalbeelden. De camera maakt automatisch om de 150 m een foto. Daarnaast maakt het ook een foto wanneer de camera grote verschillen in het gewas constateert. En de chauffeur kan er zelf voor kiezen om een foto te maken, om een bijzonderheid vast te leggen.

Voor de multispectraalbeelden kan de sensor 5 bandbreedtes met verschillende golflengtes van licht gebruiken. Boven op de camera zitten 2 extra sensoren, die de beelden corrigeren voor de richting en intensiteit van het zonlicht. Om op een breedte van 40 m te kunnen scannen, worden de beelden van de zijkanten gecorrigeerd. Vooral voor teelten op bedden of ruggen kan het een verschil maken of je van de voorkant tegen het gewas kijkt of van de zijkant. Dit corrigeert het systeem dus zelf.

Altijd verbonden

Sterke processoren verwerken de data. Dankzij een goede connectiviteit worden deze data direct doorgestuurd naar een portal of worden ze doorgegeven aan het werktuig. De Mantis heeft eigen verbindingen met het 4G-netwerk, een WiFi-verbinding en een eigen gps-plaatsbepaling. De data worden doorgegeven aan het portaal Taakkaart.be van Vantage Agrometius.

Daarnaast staat het systeem via telemetrie in verbinding met Augmenta zelf, zodat het ook mogelijk is om vanuit het hoofdkantoor ondersteuning te krijgen, ook op landbouwkundig gebied. De telemetrie kan ook gebruikt worden voor het uploaden van nieuwe softwareversies.

De bediening loopt via een tablet in de cabine. In de toekomst kan deze waarschijnlijk worden geïntegreerd in een Isobus-terminal.

Belangrijk zijn de algoritmen, die de gevonden data omzetten naar acties en die bijvoorbeeld de kunstmestgift aanpassen naar de gewastoestand. Er zijn voor heel veel gewassen al algoritmes bepaald.

Minder input, meer output

Je kunt op 3 manieren met het systeem werken: je kunt ervoor kiezen om het gewas alleen te monitoren, je kunt in realtime een strooier of spuit aansturen op basis van de beelden of je kunt de strooier of spuit aansturen met een vooraf gemaakte taakkaart.

Voor het aansturen van de strooier of spuit gebruik je een speciale box, die je plaatst tussen de Isobus-terminal en de machine. Heeft de machine geen Isobus, dan gebruik je een LH 5000-interface. Je kunt ook een actuator aansturen, waarmee je bijvoorbeeld de schuif van een kunstmeststrooier verder open of dicht zet.

Bij veel kunstmeststrooiers en spuitmachines kun je de dosering binnen de werkbreedte nog niet veranderen. Bij de nieuwste pneumatische kunstmeststrooiers is dit wel mogelijk en bij spuitmachines met pulse width modulation (PWM) kun je dat ook. Hierbij bepaal je per dop hoelang deze open en dicht is, zodat je met dezelfde flow op de spuitleiding toch de hoeveelheid per dop aan kunt passen. Dit is een voorwaarde om op plantbasis of met een heel klein raster te kunnen werken. De aanpassing van de hoeveelheid op de volle werkbreedte van de machine geeft echter al een heel grote winst.

In granen kun je het systeem toepassen bij de gedeelde kunstmestgiften, bij het toepassen van fungiciden en bij het gebruik van groeiregulatoren. Er is hiermee een besparing te bereiken aan kosten van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen van ongeveer 8%, in vergelijking met het toepassen van dezelfde dosering overal. Bovendien geven de ervaringen met het systeem een meeropbrengst tussen 2 en 12%. In aardappels kunnen de besparingen op input nog iets hoger liggen, omdat daar bij het doodspuiten van het loof veel op middel kan worden bespaard, door daar waar het gewas al enigszins is afgestorven de dosering van het middel te verlagen. Hierbij is een besparing op middel mogelijk van meer dan 10%. De Augmenta Mantis is goed voor het gewas, voor het milieu en ook voor de portemonnee van de boer.

Arend Jan Blomsma

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken