Startpagina Akkerbouw

Vlaamse landbouw werkt mee aan circulariteit

Honderd Vlaamse partners engageren zich om binnen 6 domeinen de circulariteit van de Vlaamse economie te versterken. In de helft van die domeinen is ook de Vlaamse landbouwsector hierbij betrokken.

Leestijd : 3 min

Volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) licht toe dat het gaat om circulair bouwen, bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen.

In de werkagenda’s bio-economie, voedselketen en waterkringen engageren zich, naast het departement Landbouw en Visserij, ook andere partners, zoals Boerenbond, de Federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Voedselverlies voorkomen

Binnen de werkgroep ‘voedselketen’ wordt er onder andere ingezet op het optimaal gebruik van biogrondstoffen, voedsel en reststromen. Belangrijke principes zijn het voorkomen van voedselverliezen en voedselafval, maar ook het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en een optimale inzet van landbouwdieren om de keten te sluiten.

Als één van haar laatste wapenfeiten als minister van Landbouw liet Hilde Crevits (cd&v) verstaan ervan overtuigd te zijn dat de circulaire economie enorme kansen biedt voor de landbouw. Ze zorgt zowel voor kostenbesparing als voor het verminderen van de milieu-impact van de productie. Bovendien biedt de circulaire economie mogelijkheden om nieuwe businessmodellen uit te werken die bijdragen aan meer veerkracht.

Belangrijke partner

Crevits vindt vooral de voedselketen en de bio-economie belangrijke werkagenda’s. De landbouw is een heel belangrijke partner in de transitie naar een duurzame en biogebaseerde economie. Ze kan ervoor zorgen dat andere sectoren minder afhankelijk worden van fossiele grondstoffen.

De minister verwijst naar een aardappelverwerkingsbedrijf dat van aardappelschillen bioafbreekbare plastics wil maken. Ze heeft ook weet van een bedrijf dat schillen van aardappelen omzet in bakjes voor frieten, met als toevoeging dat die bakjes niet eetbaar, maar wel herbruikbaar zijn.

Zero waste

De werkagenda voedselketen bevat een belangrijk werkpad rond een zero waste mindset

bij alle betrokkenen. Om overschotten of reststromen te valoriseren is een goed werkend logistiek systeem nodig. “We moeten bouwen op de logistieke sterktes die we hebben,” vindt Hilde Crevits. Daar kunnen circulaire oplossingen mee worden opgeschaald. Ze wil met de sector bekijken hoe ze vanuit het beleid daaraan kan bijdragen. Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) is volgens haar een van de taskforceleden die de werkagenda voedselketen nu gaan opnemen.

Match landbouw/industrie

Naast voeding is de bredere werkagenda bio-economie interessant voor de landbouw. Hier werd de B2BE-Facilitator opgestart om de link tussen de landbouwsector en de klassieke industrie te versterken. Zo kan men een betere match vinden tussen biomassa vanuit de landbouw en wat daarmee kan worden gemaakt in de industrie. De bedoeling is om minder afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. Als men dat in dat businessmodel stopt, kan de boer daar ook financieel voordeel uit halen. Biomassa kan waardevolle chemische eiwitcomponenten bevatten. Die zijn zeer nuttig, bijvoorbeeld voor de farmaceutische industrie.

Reststromen valoriseren

Het lijkt parlementslid Coel belangrijk dat die circulaire gedachte ook op het landbouwbedrijf zelf zo veel mogelijk ingang vindt. Er moet nagedacht worden over de valorisatie van reststromen. Daar kan men nog andere dingen mee doen, niet alleen voor het milieu, maar ook om daar eventueel nieuwe verdienmodellen op af te stemmen.

Circulariteit is daarenboven een kans om onze afhankelijkheid van buitenlandse eiwitten te verminderen. Door optimalisatie van de reststromen binnen de zogenaamde cascade van waardebehoud is er een mogelijkheid om zaken die niet meer voor menselijke consumptie bruikbaar zijn, door te stromen naar dierlijke consumptie. Dat kan onze afhankelijkheid van het buitenland voor bijvoorbeeld soja en vismeel voor diervoeder deels doen afnemen. In de eiwitstrategie is onder andere een pijler rond duurzame diervoeders opgenomen, maar ook een pijler rond plantaardige eiwitten. In die productiesystemen is de circulaire economie belangrijk, onder andere wat de aanbreng van grondstoffen betreft.

Een ander actueel pijnpunt is de droogte. Water is het voorbeeld bij uitstek van circulair omgaan met iets. Er zijn in Vlaanderen al verscheidene mooie projecten om eeuwigdurend te recycleren.

Fons Jacobs

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken