Groene Kringparlement komt samen in Zedelgem om koers van de beweging te bepalen

De komende jaren blijft Groene Kring inzetten op het samenbrengen van jongeren in de land- en tuinbouw, op de opleiding voor bedrijfsovernemers en op de belangenverdediging van jonge boeren.
De komende jaren blijft Groene Kring inzetten op het samenbrengen van jongeren in de land- en tuinbouw, op de opleiding voor bedrijfsovernemers en op de belangenverdediging van jonge boeren. - Foto: Groene Kring

Uit alle Vlaamse provincies trokken 110 kernleden van Groene Kring donderdag naar Zedelgem, waar ze een rondleiding kregen in de fabriek van New Holland. Zo kwamen ze meer te weten over het productieproces van de machines op de site. Daarnaast stond ook de beleidsnota van Groene Kring, het document waarin de organisatie haar koers voor de komende jaren bepaalt, op het programma. Die nota werd er voorgesteld én goedgekeurd.

Samenbrengen van jongeren in de land- en tuinbouw

Daarmee is het nu ook zeker: de komende jaren blijft Groene Kring inzetten op het samenbrengen van jongeren in de land- en tuinbouw, op de opleiding voor bedrijfsovernemers en op de belangenverdediging van jonge boeren. De plannen zijn alvast ambitieus, met onder andere een versterkte inzet op ledenbinding, nieuwe opleidingen in de pijplijn en extra aandacht voor het thema toegang tot grond.

Natuurlijk was er ook genoeg tijd voor de leden om hun ideeën en meningen te delen met collega’s over hun bedrijven, de toekomst van de sector, of gewoon het weer. Dit alles onder een gezellige maaltijd en een drankje.

Denken over de toekomst

“De Nationale Raad is het moment voor kernleden om mee te beslissen over de toekomst van de beweging Groene Kring. Alles wat Groene Kring doet, gebeurt voor en door onze leden”, zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring. Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring, sluit af met de opmerking dat “we vandaag meer dan ooit de handen moeten ineenslaan en samen moeten komen voor de toekomst van de jonge generatie land- en tuinbouwers.”

Groene Kring - MV

Meest recent

Meest recent