Bijna 50 jonge boeren gaan op buitenlandse landbouwstage

Onderwijs

Maar liefst 47 jonge landbouwers uit 6 verschillende scholen doen dit jaar tussen maart en mei een buitenlandse stage via Groene Kring. Dat is een groot succes. Landen als Tsjechië, Estland, Nederland en Frankrijk blijken populaire gastlanden te zijn.

Via een campagne op sociale media wil men jongeren warm maken voor het beroep van boom- en plantenkweker.

Boomkwekerij aantrekkelijk maken voor jongeren

Groenvoorziening

Belbex, de vereniging van boomkwekerijexporteurs, en AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie van Boerenbond, hebben een campagne gelanceerd om jongeren warm te maken voor het vak van het kweken en verhandelen van bomen en sierplanten.

Docent Kris Michiels, Alexander Hoes en Pieter Reynebeau (v.l.n.r.) bij de indrukwekkende Claas-hakselaar.

Slim kunnen sleutelen, is een echte troef van de richting Landbouwmechanisatie

Onderwijs

Pieter Reynebeau en Alexander Hoes gaan binnenkort in een rechte lijn van de schoolbanken naar hun eerste werkgever. Bachelors van de afstudeerrichting Landbouwmechanisatie zijn immers erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

De werkzoekenden bezochten tijdens hun opleidingsweek 5 melkveebedrijven.

Cowforme verbindt werkzoekende met werkgever

Onderwijs

In februari konden werkzoekenden met interesse in de melkveehouderij een opleiding volgen die georganiseerd werd binnen het interreg-project Cowforme. De opleiding duurde 5 dagen, met in de voormiddag theorielessen en in de namiddag een bezoek aan verschillende melkveebedrijven. Zo werd de theoretische kennis meteen omgezet in de praktijk.

Marc Ballekens doet een nieuwe wind waaien door het PCLT door het machinepark  te vernieuwen.

Aan het PCLT: Een goede opleiding is het doel, goede machines het middel

Mechanisatie

In april vorig jaar werd bekend dat Marc Ballekens de nieuwe directeur van het Praktijkcentrum voor Land- en tuinbouw in Roeselare (PCLT) werd. Ondertussen zijn de eerste vruchten van zijn aantreden hier zichtbaar.

LTI Oedelem: Werkplekleren stoomt studenten klaar voor het echte boerenleven

Actueel

Het boerenleven, dat leer je vooral op de boerderij zelf. Daarom organiseert LTI Oedelem voor elke student het verplichte werkplekleren. De theorie die de studenten in de les leren, kunnen ze zo koppelen aan de praktijk op het landbouwbedrijf zelf, of omgekeerd. Studenten van LTI Oedelem kunnen hiervoor terecht bij wel 8 landbouwers. “Dat is voor een school best uniek”, geeft leerkracht Rani De Ruyter mee.

Anneleen Dedeyne en Karel Van Den Berge groeiden beiden op in een melkveebedrijf in Oost-Vlaanderen. Binnenkort nemen ze allebei hun ouderlijke bedrijf over.

Gastvrij, biologisch en lokaal: zo geven wij toekomst aan onze familiale melkveebedrijven

Onderwijs

Anneleen Dedeyne en Karel Van Den Berge hebben best wat gemeen. Ze groeiden beiden op in een melkveebedrijf in Oost-Vlaanderen in boerderijen die door hun grootouders werden gestart. Hun vaders, actieve boeren, bereiken de pensioenleeftijd. Allebei staan ze nu op de drempel van een overname van hun ouderlijke bedrijf.

In maart gingen 38 oud-studenten Landbouw en Agro-industrie van Vives 2 jaar na datum voor ‘hun eindejaarsreis’ naar Australië.

Met 38 recent afgestudeerden van Vives naar Australië

Onderwijs

Tijdens het derde jaar van de bacheloropleiding Agro- en biotechnologie staat traditioneel een eindejaarsreis gepland. Corona zorgde er de laatste 2 jaar echter voor dat de eindejaarsreizen niet konden doorgaan. Twee docenten namen het initiatief om dit toch nog te organiseren voor de afgestudeerden Landbouw en Agro-industrie van de laatste 2 academiejaren. Zo trokken 38 recent afgestudeerden naar Australië.

Historisch was er nog een grasklaverpremie van 450 euro/ha. Nu wordt er in de  pré-ecoregelingen gewag gemaakt van een grasklaverkruidenpremie van 350 euro en  300 euro voor ecologisch beheerd grasland zonder derogatie, kunstmestgebruik of bestrijdingsmiddelen.

Odisee Sint-Niklaas: Onderwerpen uit het nieuwe vak Landbouw-bedrijfsvoering’ zijn brandend actueel

Onderwijs

In het vak Landbouwbedrijfsvoering binnen de opleiding Agro- en biotechnologie aan Odisee is een belangrijk deel van de cursus gewijd aan de kringloopgedachte inzake bedrijfseigen mestvoorziening en uitgebalanceerde voederwinning op het eigen land. Dit met oog voor de balans tussen eiwit- en energievoorziening en om zoveel mogelijk melk of vlees uit eigen bodem te produceren.

Zes leerlingen van 7TSO melkvee op stage in Denemarken, hier op bezoek  op een Jersey-bedrijf.

VABI Roeselare: Zevende jaar Melkvee bestaat 7 jaar!

Onderwijs

Zo’n 7 jaar geleden is het 7e TSO Melkvee van start gegaan in VABI Roeselare, als eerste gespecialiseerde melkveeopleiding in Vlaanderen. We maakten een richting op maat van leerlingen landbouw die zich willen specialiseren in melkvee. We zetten sindsdien in op management, voeding, praktijk, stage en veel bezoeken.

Leerlingen die nu voor landbouw kiezen, hebben vaak een ander profiel.

VLTI Torhout: Grote diversiteit aan leerlingen en bezielde leraren

Onderwijs

Wat had het eerste jaar van de modernisering voor VLTI Torhout in petto? Had deze een invloed op het profiel van de VLTI-leerling? Kunnen de visie en pedagogische waarden blijven? Voor het ingaan van de zomervakantie was het koffiedik kijken welke leerlingen de weg zouden vinden naar het VLTI.

De opdracht van vandaag is niet enkel te focussen op bijenvolken met een stevige honingproductie, maar evenzeer met een hoge varroaresistentie.

PTI Kortrijk teelt varroamijtresistente honingbijen

Onderwijs

Op de campus Wetenschap & Groen van het PTI Kortrijk ligt de algemene focus in de afdeling Dier enerzijds op gezelschapsdieren en hobbyisme, anderzijds op duurzaam kweken. Ook de bron van alle voeding en beplanting wordt daarbij niet uit het oog verloren: de bij. En zoals de campusnaam het zegt, is ook dit een combinatie van wetenschap & groen.

Praktijkcentra Axelwalle en Tivoli ‘the place to be’!

Praktijkcentra Axelwalle en Tivoli ‘the place to be’!

Onderwijs

Op maandag 28 maart pikten we de draad van voor corona weer op: het was terug tijd voor onze jaarlijkse projectweek! Dit houdt in dat gedurende die week het normale lessenrooster niet wordt gevolgd, maar dat we ruimte geven aan innovatieve zaken.

Een leerling van het VTI mocht 2 weken meedraaien met het dagelijkse beroepsleven van het bedrijf waarbij hij stage liep, zoals hier tijdens het bomen rooien.

Poperingse studenten op stage in het buitenland

Onderwijs

Erasmus +: onder die naam werd het project boven het doopvont gehouden. Zeventien Poperingse land- en tuinbouwleerlingen van VTI liepen stage op een buitenlands landbouwbedrijf of tuinbouwbedrijf.

Honderd jaar na de start is het Geelse landbouwonderwijs springlevend. In het feestjaar 2022-2023 wil de school dat ook tonen.

Geelse landbouwonderwijs is na een eeuw nog steeds springlevend

Onderwijs

De landbouwschool van Geel bestaat in 2022 100 jaar. Een eeuw na de start is het Geelse landbouwonderwijs springlevend. In het feestjaar 2022-2023 wil de school dat ook tonen.

Landbouw, voeding en natuur worden niet meer als afzonderlijke domeinen bekeken.  De raakvlakken ertussen worden opgezocht om duurzaam, veerkrachtig en biodivers  te werken.

Twee nieuwe keuzepakketten voor studenten aan Hogent

Onderwijs

Aan Hogent gaan er volgend jaar 2 nieuwe initiatieven van start voor bachelorstudenten in de richting Agro- en biotechnologie. Eén nieuw keuzepakket voor de derdejaars gaat over smart farming, bij het andere staat AgroFoodSustainability in de aandacht.

Minister van Werk Hilde Crevits ziet in het duaal leren in het volwassenenonderwijs een extra hefboom in de strijd tegen de arbeidskrapte.

Duaal leren in volwassenenonderwijs van start

Onderwijs

In september 2022 gaat duaal leren in het volwassenenonderwijs van start. Cursisten zullen daarbij een leervergoeding ontvangen.

De permanente stijging van het aantal studenten zet de kwaliteit en zelfs de veiligheid van de opleiding onder druk. Minister Weyts introduceert daarom een toegangsexamen.

Opleiding dierenarts krijgt toegangsexamen vanaf 2023-2024

Onderwijs

Er komt een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde. Vanaf academiejaar 2023-2024 mag slechts een vooraf vastgelegd aantal studenten starten aan de opleiding. Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil zo de kwaliteit van de opleiding vrijwaren. “De kwantiteit beperken om de kwaliteit te bewaren”, zegt Weyts.

De eerste studenten ‘productiebeheer’ stelden hun afstudeerproject voor.

Eerste lichting Vives-studenten Productiebeheer klaar voor de arbeidsmarkt

Onderwijs

Twee jaar geleden werd het graduaat Productiebeheer land- en tuinbouw opgericht. Dat betekent uiteraard dat de eerste afgestudeerden nu op de arbeidsmarkt komen. Voor ze er definitief een punt achter zetten, was er nog de presentatie van hun afstudeerproject. Het was een moment waarop de studenten zelf eens in de spotlights stonden.

Het PITO investeerde eerder al in de paardenhouderij, onder meer in een buitenpiste.

PITO 5de jaar Paardenhouderij duaal: Nieuwe opleiding vanaf september 2021

Onderwijs

Het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) te Stabroek start vanaf 2021-2022 in het vijfde jaar met de duale opleiding Paardenhouderij. PITO biedt met deze opleiding jongeren de kans om zich voor te bereiden op een carrière als paardenverzorger, trainer, beroepsruiter of medewerker in een stoeterij, fokkerij of handelsstal. Deze sector kent een steile opmars. Goed opgeleid personeel is er meer dan ooit nodig.