Uitbreiding Revysol-middelen gedemonstreerd bij BASF

BASF positioneert haar Revysol-middelen in de T2-bespuiting in granen.
BASF positioneert haar Revysol-middelen in de T2-bespuiting in granen. - Foto: TD

Dit jaar waren we voor de derde maal welkom in Obaix op ‘la ferme du Grand Marcha’.

Het BASF-platform is vooral een uitstalraam voor fungiciden op basis van Revysol, de nieuwste generatie triazolen. Vorig jaar werden ze gelanceerd in granen en dit jaar is er een nieuw productassortiment, in aardappelen ter bestrijding van alternaria en in suikerbieten om cercospora, roest, echte meeldauw en ramularia te bestrijden.

Gewasadviseurs Michiel Hubau en Dirk Butaye van BASF leidden ons rond op het demoplatform.

Groeiregulatie

In wintertarwe wou BASF de goede werking aantonen van spuitschema’s die Medax Max, Medax Top, Percival of Prodax bevatten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het seizoen tot het moment van proefveldbezoek (23 juni) niet echt moeilijk was voor de groeiregulatoren. Alles stond nog mooi recht. Er was enkel een miniem verschil in lengte zichtbaar waar er een variatie in dosis was.

Een hogere dosering zorgt uiteraard voor een iets korter gewas, al gaat het hier maar om enkele luttele centimeters. Iets hoger doseren bij het uitvoeren van de tweede groeiregulatie, is zorgen voor iets meer marge naargelang de situatie. Medax Max aan 0,4 kg/ha als eerste groeiregulatie in het stadium van eerste knoop is het advies van BASF, gevolgd door Medax Top in tweedeknoopstadium, waarbij de dosering dus kan variëren naargelang de veldsituatie. 0,8 l/ha wordt hier als zwaarste dosering genomen.

Voor wintergerst kunnen nagenoeg dezelfde conclusies getrokken worden als hierboven voor wintertarwe. Voor wintergerst luidt het advies om Medax Top 1 l/ha te spuiten in het 1e-2e knoopstadium, gevolgd door Medax Max 0,75 kg/ha in het stadium waar het laatste blad is ontvouwen.

Graanfungiciden

In wintertarwe wou BASF de kracht van haar Revysol-oplossingen op basis van de actieve stof mefentrifluconazool in de T1-behandeling van graanziekten laten zien en dan vooral inzake de bestrijding van gele roest.

De conclusies luiden dat afhankelijk van het seizoen zelfs een T0-bespuiting nodig kan zijn. Hou vooral korte intervallen aan en wissel moleculen af.

BASF positioneert haar Revysol- middelen in de T2-bespuiting (aarbehandeling). “Op dat moment zit je sowieso in een curatieve behandeling en er is dan al lang geen sprake meer van een preventieve bespuiting, dus pak uit met sterke middelen (triazool)”, aldus gewasadviseur Dirk Butaye.

Het naar voren schuiven van Revysol- middelen in de T2-ziektebehandeling gebeurt door BASF ook in wintergerst, en dit zeker om ramularia aan te pakken. Michiel Hubau duidt erop om via een drieledige combinatie van sdhi-middel, een triazoolmiddel en een strobilurinemiddel, te werken om complexe ziektebeelden aan te pakken.

De uitbreiding van de Revysol-middelen voor aardappelen en bieten kreeg aandacht op het demoplatform van BASF
De uitbreiding van de Revysol-middelen voor aardappelen en bieten kreeg aandacht op het demoplatform van BASF - Foto: TD

Revysol in aardappelen en bieten

De Revysol-fungiciden van BASF kregen dit jaar ook erkenningen in aardappelen en bieten. Er zijn hier 3 handelsnamen: Belanty, Dynergy en Velary. In tegenstelling tot de formulering van de graanmiddelen gaat het hier om SC-formulering, suspensie concentraat waar een nieuwe multifunctionele uitvloeier aan is toegevoegd. In aardappelen pakken voornoemde middelen op basis van een triazool, alternaria aan. In bieten werken ze op cercospora, ramularia, witziekte en roest.

De Revysol-middelen behoren tot een nieuwe generatie triazolen die door de specifieke haakvorm van de moleculen sneller en beter hechten op moeilijke schimmelstammen. Ze zijn weinig onderhevig aan veel neerslag of aan UV-straling (fel zonlicht).

Revysol is een handelsnaam van BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool, waar diverse handelsnamen onder vallen.

Onkruidbestrijding

De onkruidbestrijdingsproeven startten in de bietenteelt. Het doel hier is om de bijdrage aan te tonen van een vooropkomstbehandeling waar middelen zoals Kezuro, Tanaris en Frontier Elite in de spuitmix zit tegen onkruiden uit de schermbloemigenfamilie en kleefkruid in bieten. Ook in de naopkomstbehandelingen kunnen ze een meerwaarde bieden.

De onkruidbestrijding in maïs kende de laatste jaren reeds een enorme evolutie door beperkingen op het gebruik van terbuthylazinehoudende middelen. Dit wordt er niet beter op nu de wetgeving nogmaals aanscherpt. Als oplossing schuift BASF zijn middel Callam naar voren met een adviesdosering van 0,25 kg/ha. Het is sterk op haagwinde en vele dictyle onkruiden, zonder dat de inzet van Callam een probleem geeft in volgteelten.

Een uitgebreide onkruidbestrijdingsproef lag aan met ingezaaide onkruiden, zonder dat er gewassen waren ingezaaid om het effect van een voor-opkomstonkruidbestrijding na te gaan op een brede onkruidflora. De bestrijding van doornappel (Datura) stelt met het huidige middelenpakket de onkruidbestrijding toch voor ernstige uitdagingen.

Stomp Aqua gespoten aan 2,5 l/ha brengt ons al ver in de onkruidbestrijding. Nog verder geraken we als Frontier Elite 1,4 l/ha wordt bijgevoegd. Toki ingezet aan 1,2 kg/ha zorgt tevens voor een nagenoeg perfecte onkruidbestrijding. Voornoemde dosering is volgens de erkenning bij inzet op naakte of weinig veronkruide bodem op niet verharde, permanent onbeteelde terreinen. In groenten en boomkwekerij gelden andere doseringen.

Product stewardship

Op haar demoplatform wees BASF naar hun product stewardship voor bentazon houdende producten zoals Basagran SG en Corum. Om het grondwater te beschermen dienen ze toegepast te worden volgens criteria die in de erkenning zijn vastgelegd. Jan De Vleeschauwer, Salesmanager BASF België, noemt het correct omgaan met deze middelen de enige mogelijkheid om de teelt van boontjes en erwten in België mogelijk te houden. Ook voor middelen op basis van metazachloor, een molecule in koolzaad en groenten, hebben ze richtlijnen ter bescherming van het grond- én oppervlaktewater.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent