Minder pesticiden zonder negatieve gevolgen

Minister Demir stelt dat een lager pesticidegebruik volledig past in het beeld van de kwaliteitsvolle en duurzame landbouw.
Minister Demir stelt dat een lager pesticidegebruik volledig past in het beeld van de kwaliteitsvolle en duurzame landbouw. - Foto: FVDL

Het verbruik van pesticiden moet verminderen. Dat kàn volgens de minister zonder negatieve impact op de socio-economische situatie in de land- en tuinbouw.

Duurzaam

Demir (N-VA) geeft mee dat een lager pesticidegebruik volledig past in het beeld van de kwaliteitsvolle en duurzame landbouw. Het gaat hier ook vaak over het vervangen van toxische producten voor mens en natuur door minder schadelijke producten met eenzelfde efficiëntie. In het Vlaams actieplan zit ook een reeks van indicatoren om de omgeving en de menselijke blootstelling te monitoren. Dat beoogt dat niet enkel in cijfers, maar ook in blootstellingen op het terrein de gewenste vooruitgang wordt geboekt.

Excuus

Volksvertegenwoordiger Chris Steenwegen (Groen) meent in de commissie Leefmilieu van de Vlaamse Regering dat men de Oekraïnecrisis vaak gebruikt als excuus om plannen richting een duurzamere landbouw op te bergen. Volgens hem roepen verschillende middenveldorganisaties op om de ambities niet af te zwakken maar juist voldoende ambitieus te formuleren.

Steenwegen stelt dat het niet louter over landbouw gaat maar ook over de gezondheidsproblemen. Landbouwers die veel met pesticiden in aanraking komen, lopen bijvoorbeeld risico van Parkinson.

Hij waarschuwt bovendien voor de effecten op de insectenwereld naar de landbouw toe die problematisch dreigen te worden.

Minister Zuhal Demir deelt die mening. Ze herinnert er aan dat het voorstel van Europese Verordening op 22 juni jl. werd gepubliceerd.

Onder druk

Tinne Rombouts (cd&v) merkt op dat kleine teelten mogelijk onder druk komen omdat de markt te klein is alternatieven voor bepaalde producten te vinden. Om die reden pleit ze er voor onderzoek te blijven stimuleren en ondersteunen om effectief alternatieven te kunnen vinden.

Gwenny De Vroe (Open Vld) had het in de discussie over het particulier gebruik van pesticiden. Na het verbod op het gebruik van glyfosaat grijpen de tuincentra snel naar andere pesticiden en niet zozeer naar de heel milieuvriendelijke alternatieven.

Volgens minister Demir is er momenteel een Green Deal Natuurlijke Tuinen met tuinaannemers afgesloten die ook verhoopt de verkoop van niet-milieuvriendelijke producten tot een minimum te beperken.

Technische innovatie

Naar de mening van Steven Coenegrachts (Open Vld) moet meer ingezet worden op technologische innovatie. Het voordeel van de Farm to Fork Strategy en de Green Deal is dat zeker de producenten van pesticiden momenteel hun Research and Development-middelen spenderen aan het ontwikkelen van milieuvriendelijkere producten. De techniek die de Europese Commissie hanteert, is het vooruitzicht van een verordening die onmiddellijk werking heeft in ons eigen rechtstelsel. Coenegrachts vraagt zich af of dat er niet toe zal leiden dat die alternatieven niet noodzakelijk een beter effect hebben omdat ze nog niet voorhanden zijn.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent