Nieuwe nationale en landschapsparken krijgen vorm

De nationale parken hebben niets met het stikstofbeleid te maken.
De nationale parken hebben niets met het stikstofbeleid te maken. - Foto: TD

Aan de erkenning zijn geen bijkomende restricties verbonden voor Vlaamse landbouwbedrijven die binnen de zones liggen waarin deze parken worden gerealiseerd.

Beoordelingskaders

Voor de beoordelingskaders verwees minister Demir naar de oproepreglementen die terug te vinden zijn op de websites van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In de commissie voor Leefmilieu van het Vlaamse Parlement wees de minister erop dat de jury aan de hand van dat kader ieder plan zal beoordelen.

Geen zorgen maken

De minister verduidelijkte nog dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) enkel toetst op Europees beschermde natuurgebieden, conform de Europese Habitatrichtlijn. De nationale parken hebben niets met stikstofbeleid of wat dan ook te maken. Vlaamse familiale landbouwbedrijven die actief zijn binnen de zones waar de nationale en landschapsparken komen, moeten zich dus daarover geen zorgen te maken.

Er bestaat geen directie relatie tussen de zoekzones en de parken. De zoekzones vormen een deel van de toetszone bij de toepassing van de passende beoordeling in uitvoering van het desbetreffende artikel van het Natuurdecreet. De voorlopige zoekzones zijn sinds 2015 in gebruik als hulpmiddel bij de vergunningsverlening. Minister Demir plant geen wijziging in deze werkwijze.

Nationaal Park Hoge Kempen

Minister Demir verwees naar het enorme succes van het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Dat is eveneens van onderuit gegroeid door verschillende actoren: natuur, landbouw en diverse geïnteresseerden, die destijds ook in die coalitie zijn gestapt. Voor de provincie Limburg is het Nationaal Park Hoge Kempen een belangrijke economische hefboom. Er komen ieder jaar 1,2 miljoen toeristen op bezoek en er werden 5.000 directe en indirecte jobs gecreëerd.

FoJ

Meest recent

Meest recent